EDI. PRACTICA 01

DIAPOSITIVA 3

Insertar un obxecto superposto

Introducimos a pregunta e seguidamente a resposta:

¿Cal é a capital de Venezuela?   Caracas

Pero enriba de Caracas debuxamos un rectángulo recheo, para iso vamos:

1.- Seleccionamos rectángulo:

2.- Na barra da dereita seleccionamos o grosor da liña e o tipo de recheo

3.- Bloqueamos, permitindo o movemento

 

 

VOLVER AO CURSO