EDI. PORTADA

DIAPOSITIVA 1

1.- Abrir o Notebook 11

2.- Crear unha folla nova. Nesta agregamos un color de fondo violeta.

3.- Seleccionamos texto, e escribimos "CEIP ZALAETA"

Fonte: GALLAECIA

Tamaño: 18

4.- Inserir lizazón do centro ao texto: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipzalaeta/

5. Seleccionar en "Executar ao", obxecto

6. Realizamos unha captura da seguinte imaxe e inserimola na presentación.

7. Engadimos unha ligazón á imaxe que chame ao manual de Notebook:

https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/edi/Smart%20Notebook.pdf

 

VOLVER AO CURSO