Erro PGP http://www.deb-multimedia.org

atio

 

Ao actualizar as fontes co apt-get update aparece un erro que nos indica algo así:

W: Error de GPG: http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su llave pública no está disponible: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907

A solución é sinxela. Tan só debemos de descargar deb-multimedia-keyring.deb da páxina oficial e instalalo paquete ou co gDebi ou co terminal con dpkg -i deb-multimedia-keyring.deb