Xestor de paquetes Synaptic

1. Abrir o Synaptic

 

2. Procurar soundconverter.

synaptic

 

3. No menú contextual que aparece ao premer o botón dereito do rato, escollemos a opción: "Marcar para instalar". E seguidamente clic en "Aplicar"

 

4. Aplicar de novo

 

 

VOLVER AO CURSO