Creación de mapas mentais con FreeMind

FreeMInd

TITORIAL FREEMIND

EXEMPLO

a. Descargar o exemplo e descomprimilo

b. Co Freemind abrir o ficheiro distros.mm

c. Ficheiro > Exportar > imaxe png

d. Abrir o Impress e inserimos a imaxe.

e. Exportar a presentación en formato pdf

 

VOLVER AO CURSO