Establecer unha planificación das entregas dos traballos.

calendario.png

Titorial

 

1. Creación dun evento non repetitivo. Exame

2. Evento que se repite todas as semanas. Entrega de prácticas como data límite os domingos ás 23.00

 

VOLVER AO CURSO