logoedixgal.png

Neste curso engadironse os libros da Editorial Planeta e tamén as unidades Smart de Netex ao EVA de e-dixgal.

Elaborei un par de manuais onde explico paso a paso o funcionamento básico.

 

EDITORIAL PLANETA

EDITORIAL NETEX - SMART