1. OS FICHEIROS

http://atio.es/eva/sesion2/ficheiro.pdf

a. Engadir pdf: restas por descomposición

2. ENGADIR RECURSOS A UNHA PÁXINA

a. Engadir un vídeo de youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2vHtDF0D7PM

b. Descargar e descomprimir o seguinte mapa mental. Abrir con FreeMind. Exportal como imaxe png. Engadir a imaxe nunha páxina

   http://atio.es/freemind/freemind.zip

c. Google Maps

3. OS PAQUETES SCORM

http://atio.es/eva/sesion3/scorm.pdf

a. Educarex: https://constructor.educarex.es/inicio.html

b. Procomún: http://procomun.educalab.es/es

4. COPIA DE SEGURIDADE E RESTAURACIÓN DA AULA

http://atio.es/eva/sesion5/copia_seguridade.pdf

5. CONFIGURACIÓN DA AVALIACIÓN.

  http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/cualificacion.pdf

   Práctica.

   a. Creación das categorías de avaliación  (ponteración 60%)

   b. Creación das subcategorías: exames, probas de avaliación continua (ponderación 40%)

   c. Caderno (ponderación 10%)

   d. Engadir notas desde informe de avaliación

   e. Visualización das notas polo alumno.

6. VISUALIZACIÓN DO INFORME E INTERPRETACIÓN DA AVALIACIÓN DUNHA UNIDADE DE NETEX 

   http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/avaliacion_netex.pdf