logo_Pindo

 

1. O software libre no ensino

2. Instalación con gdebi do actualizador automático v. 1.3

3. Prácticas coa maqueta Abalar

     a. Coñecer a versión coa que estamos traballando
 lsb_release -a

 uname -a

 uname -m
 
     b. Usuarios
         como pasar de usuario a root
  su root
         Abrir nautilus desde root. Onde pode escribir un usuario
        
         Cambiar nautilus por defecto
 
     c. Xestión cartafoles
 
         i. Gardar traballos nun lápis.
         ii. Visualizar carpetas ocultas
         iii. Comprimir e descomprimir ficheiros
         iv. formatear usb    
 
      d. Configurar escritorio. Engadir acceso directos
 
      e. Cambiar aplicativos favoritos
 
      f. Instalación de aplicativos desde o repositorio
 
              i. Actualización fontes /etc/apt/sources.list
  apt-get update
             ii. Synaptic (actualizar fontes)
                       
                          -flowblade
                       
          iii. Con paquete .deb  (actualizador abalar)
 
                        - con gdebi: https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2/mod/resource/view.php?id=2840
 
                        - desde o terminal dpkg -i : https://www.dropbox.com/install-linux
       
   iv. Desde terminal
    apt install krita
      g. Configurar a rede
     
      h. Engadir unha impresora en rede con CUPS (http://localhost:631)
 
      i. Arrancar o sistema con usb live

4. A maqueta libre Abalar

    Documentación: Aula Aberta Abalar

    Descarga Maqueta Libre Abalar 32 bits

    Descarga Maqueta Libre Abalar 64 bits

5. Como crear  un lápis usb desde a imaxe iso

   a. Desde Microsoft Windows: Rufus portable

   b. Desde Linux. Desde o terminal

        b.1. Inserimos o lápis usb no puerto. Miramos que unidade lle asigna o Debian.

               Desde o terminal, e entrando como root

   su root (engadimos o contrasinal)

   fdisk -l

   gparted  (se non estivera instalado apt install gparted)

        Se a unidade usb fose sdb1:

    dd if=ruta/abalar.iso of=/dev/sdb

         Importante: of= sdb   sen número de partición (sdb1)

6. Instalación da maqueta Abalar