PostgreSQL 10 e pgAdmin4 en Debian

postgresql

PostgreSQL

Dirixímonos á páxina de PostgreSQL

https://www.postgresql.org/

No apartado de descargas podemos obter un paquete compilado para varias distribucións: Red Hat, Debian, Ubuntu, etc. Descargamos a versión para Debian:

https://www.postgresql.org/download/linux/debian/

Eleximos a versión. No meu caso Stretch (9.x)

Creamos o fichero: /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

su root

touch /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

Editámolo e engadimos a seguinte liña:

mousepad /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ stretch-pgdg main

Importamos a clave do repositorio:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

Procedemos a instalar a versión 10

apt install postgresql-10

Debemos de configurar o contrasinal para o usuario postgres. Para iso abrimos o terminal e escribimos a seguinte instrución:

sudo -u postgres psql postgres

Aparecerá a seguinte liña

postgres=#

Despois da almofadiña, debemos de escribir o seguinte:

postgres-# \password postgres

E poñemos o contrasinal dúas veces

pgAdmin

pgAdmin4

Xa temos o servidor postgresql instalado. Se embargo agora debemos de instalar un cliente para interaccionar co servidor. Un deles é o pgAdmin 4

cd /tmp

git clone https://github.com/edwinspire/pgadmin4-deb-package.git

cd /pgadmin4-deb-package/

Creamos un paquete .deb do pgadmin

fakeroot dpkg -b pgadmin4-2.0/

Instalamos o paquete .deb

dpkg -i pgadmin4-2.0.deb

Teremos que executar a seguinte instrución para rexistarnos (correo e password)

sudo python /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pgadmin4/pgAdmin4.py

Unha vez instalado crease o seguinte servizo: /etc/systemd/system/pgadmin4.service

systemctl enable pgadmin4

systemctl start pgadmin4


Comprobamos que funciona correctamente no navegador:

http://127.0.0.1:5050