epson_marca

Descargamos o ficheiro ppd da páxina oficial de Epson

http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX

Concretamente ao engadir o modelo, a páxina rediríxenos ao seguinte enderezo:

http://download.ebz.epson.net/dsc/du/02/DriverDownloadInfo.do?LG2=EN&CN2=&DSCMI=21783&DSCCHK=073a8d5b2d8a51b4d634b0b0c797d6be73ec9b0d

Adeptamos a licencia e procedemos a descargar o ficheiro

EPALM30.ppd

Abrimos o navegador e dirixímonos á aplicación de cups, a través do seguinte enderezo:

http://localhost:631

En Administration, pinchamos en AddPrinter e seleccionamos o modelo de impresora detectado (no equipo que fixen a proba detecta: AL-M300-F60EB5 (EPSON AL-M300))

epson

Clic en navegar, seleccionamos o ficheiro EPALM30.ppd e clic en AddPrinter