facebook web

1. Páxinas de referencia

Malia que a web dun centro ten unha función corporativa onde se publican novas administrativas como matrícula, prazos, etc. tamén é o escaparate do centro, aquilo que desexa dar a coñecer, é dicir, o que sodes como comunidade, como traballades, tipos de actividades,etc. É dicir, transmitir a emoción do centro. E importante que o deseño identifique o centro con imaxes significativas do mesmo ou da localidade na que se atopa. Uns exemplos da zona Cee, podería ser os seguintes:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipricardotobio/

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdelouro/

http://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvirxedabarca/

Un recurso interesante é o vídeo, pois ben feito transmite moitas cousas. Unha vez máis temos un exemplo no cra A Tarandeira

http://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/node/339

Pero a súa vez abusar da publicación de vídeos e fotos, non fai máis que empobrecer unha páxina web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplabartapose/

Por outra banda, resulta interesante que amosedes a vosa documentación que vos define como centro. Fundamentalmente o proxecto educativo. Es documento define a liña de horizonte do centro, que en principio non vale para nada, pero indica cara onde camiña o centro. Un exemplo coñecido é o Celso Emilio Ferreiro de Cerceda

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcelsoemilioferreiro/node/50

Por outra banda, paréceme moi interesante que a navegación sexa clara.

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesramoncaamano/

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpipicota/

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/

 

2. Html básico

 

<html>
<head>
<style>
* {
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing: border-box;
</style>
</head>
<body>
  <div id=cadrado>
  <h1>cpi as revoltas</h1>
  </div>
</body>

3. Páxina da formación

http://www.edu.xunta.gal/centros/curso12/

4. Inserir un texto

https://www.ipsum.com

5. Inserir un hipervínculo

https://chat.openai.com/

recursos oaoa

6. Inserir unha imaxe

https://picsum.photos/

7. Modificar fotos co Gimp

https://blog.atio.es/node/477

8. Crear unha imaxe vectorial con Inkscape

https://blog.atio.es/node/510

9. Publicar un vídeo de Youtube ou Vimeo

Eminem - Lose Yourself

Escalada: https://vimeo.com/132910273

10. Publicar un pdf

intelixencia artificial OpenAI

11. Subir un vídeo propio

CRA A Tarandeira

Como preparar un vídeo e subilo: https://blog.atio.es/node/460

código:

<div style="text-align:center;">
<video width="720" height="576" controls="controls" autostart="0" preload="none" poster="http://url do póster">
<source src="http://url do vídeo" type="video/mp4" />
O teu navegador non soporta este vídeo.
</video>
</div>

12. Publicar un vídeo de Youtube, axustando o seu tamaño ao 100% da páxina

https://youtu.be/X9ctjGe5iAQ

<style>
  .video-responsive{
    position:relative;
    overflow:hidden;
    padding-bottom:56.25%;
  }
  .video-responsive iframe{
    width:100%;
    height:100%;
    position:absolute;
    top:0;
    left:0;
  }  
</style>
<body>
<div class="video-responsive">
  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/X9ctjGe5iAQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</div>
</body>

13. Fontes personalizadas nunha publicación

<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Architects+Daughter&display=swap');

#poesia{
  font-family:'Architects Daughter';
  color: #A1C6B5;
}

#poesia h2{
  font-size:2em !important;
  color: 

}

#poesia p{
  font-size:1.3em !important;
  
}
</style>

<div id='poesia'>

<h2>Pregunto aos homes e ás mulleres do noso mar</h2>
 
<p>Mariñeiros de Viveiro,</p>
<p>Fisterra, Caión, Malpica,</p>
<p>Pontevedra, Arousa, Vigo,</p>
<p>Noia, A Coruña, Muxía,</p>
<p>pescadores e peixeiras,</p>
<p>mariscadoras das rías</p>
<p>¿de quen son os areeiros</p>
<p>e os cons e faros e as illas?</p>
<p>(...)</p>
<p>¿de quen o verdello, a area,</p>
<p>os laños, as ardentías, </p>
<p>e as nécoras e centolas</p>
<p>e rodaballos e minchas,</p>
<p>(...)</p>
<p>Decídeme de quen son</p>
<p>praia, areas, augas, rías...</p>
<p>____________</p>
<p>Bernardino Graña</p>

</div>

14. Lightbox

a. Inserimos imaxe de tamaño pequeno

https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/crastacomba/abarca2.jpg

b. Introducimos hiperligazón a imaxe de maior tamaño

https://atio.es/acristina/data/_uploaded/image/abarca/abarca.jpg

c. Desactivamos texto enriquecido e engadimos rel="lihgtbox" no link href

<p><a href="https://atio.es/acristina/data/_uploaded/image/abarca/abarca.jpg" rel="lightbox"><img src="https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/crastacomba/abarca2.jpg" alt="" /></a></p>

15. Galería

1. Descargar imaxes de Marvel da seguinte páxina web:
https://atio.es/pub/marvel/

Captain, thor, spider, hulk, black cat, black widow, thanos

2. Crea un álbum na Galería

16. Redactar coa axuda da IA

https://chat.openai.com/chat

16. Acadar fotos coa axuda da intelixencia artificial

https://openai.com/product/dall-e-2

16. Galería con código

<style>
.galeria .caixa img { 
 width:300px;
 border: 2px solid black;
 margin: 10px;
}

.galeria {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
}

.caixa{
  box-sizing: border-box;
  padding:10px;
}
</style>
<p>Actividade </p>
<section class="galeria">
  <div class="caixa"><a href="/centros/iesramoncaamano/system/files/DEPARTAMENTOS/ORIENTACION/ciber/ciber1.jpeg" rel="lightbox"><img src="/centros/iesramoncaamano/system/files/DEPARTAMENTOS/ORIENTACION/ciber/ciber1.jpeg" alt="Foto 1"></div>
  <div class="caixa"><a href="/centros/iesramoncaamano/system/files/DEPARTAMENTOS/ORIENTACION/ciber/ciber2.jpeg" rel="lightbox"><img src="/centros/iesramoncaamano/system/files/DEPARTAMENTOS/ORIENTACION/ciber/ciber2.jpeg" alt="Foto 2"></div>
 <div class="caixa"><a href="/centros/iesramoncaamano/system/files/DEPARTAMENTOS/ORIENTACION/ciber/ciber12.jpeg" rel="lightbox"><img src="/centros/iesramoncaamano/system/files/DEPARTAMENTOS/ORIENTACION/ciber/ciber12.jpeg"alt="Foto 12"></div>
 </section>

17. Presentacións coa axuda da IA

https://tome.app/

https://tome.app/zonacee/contos-de-marineiros-unha-aventura-marabillosa-clezjp78h01pzd4mthxbe7y20?page=clezjq34n0gsuhs8j4l92b7t8