0. Que é Agueiro?

https://agueiro.edu.xunta.gal/
https://mahara.org/

1. Algúns exemplos

Introdución á robótica educativa e á programación

Electricidade  (unha colección)

2. Que nos pode aportar Agueiro?

https://blog.atio.es/node/469

3. Documentación

https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/course/view.php?id=102/en/19.04/intro/dashboard.html#overview

https://blog.atio.es/node/88

4. Como solicitar formar parte dunha comunidade educativa

https://blog.atio.es/node/426

5. Modificar o perfil. Cambio do idioma

6. Empregar Agueiro como un Dropbox ou un Drive

     a. Crear cartafol. A tarandeira

     b. Crear subcartafoles: divisions, programación, presentacións, imaxes

     c. Subir Apuntamentos

          Divisións: https://atio.es/pub/divisions.zip

          Presentacións: https://blog.atio.es/node/190

              https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/zalaeta/Multiclass_son.pdf

7. Crear un portafolio. Inserir textos e ligazóns. Aclaración páxina vs colección

     texto: https://www.lipsum.com/

     lingazón: https://tecnoloxia.org/mclon/

     fotos: https://www.archives.gov/research/military/ww2/photos/images/thumbnails

               https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

8. Crear un portafolio. Atefacto cartafol. Artefacto pdf. Aclaración privacidade

9. Imaxes. Inserir imaxe nun portafolio. Inserir galería de imaxes

10. Inserir no portafolio un vídeo de Youtube

Mamá Cabra. CEIP Virxe da Barca

11. Publicar un vídeo

http://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/system/files/CRA%20A%20TARANDEIRA%202022.mp4

12. Limitacións. Non permite inserir código javascript

http://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/node/346

https://atio.es/pub/division.html

11. URL Secreta. Envío dunha publicación por Abalar Móbil

https://blog.atio.es/node/500

13. Enlazar páxina de Agueiro en Drupal

14. Creación do blog de aula

     Nova 1. https://oaoa.atio.es/node/13

     Nova 2. https://oaoa.atio.es/node/46

15. Compartir. Compartir con copia. Copiar e editar. Importancia das etiquetas

16. Crear un grupo. Asignar participantes. Privacidade.

17. Crear unha publicación de maneira colaborativa nun grupo

18. Os foros de debate