Como sabes a distribución Debian é moi estable, así como todas as súas distribucións derivadas: Ubuntu, Mint, etc. Sen embargo para garantizar esa estabilidade, nos seus repositorios non contamos coas últimas versións dos programas.

Para moitos de nós resulta moi interesante contar coa última versión de LibreOffice, pois ademais de contar coas últimas melloras, presenta unha maior compatibilidade cos documentos editados con Microsoft Office.

Para eliminar a versión instalada e a súa vez proceder coa súa instalación podemos empregar o script seguinte:

Descargar Script para 64 bits

Para executalo, unha vez descargado, e polo tanto proceder coa súa instalación debes escalar o privilexios a root:

su root

cd /home/usuario/Descargas

E debemos darlle permisos de execución ao ficheiro

chmod +x libreoffice.sh

E finalmente executamos:

./libreoffice.sh