Aínda que o protocolo ssh e scp permítenos acceder co terminal a outros equipos informáticos dos que dispoñamos as credenciais e teñan activo este servizo. Sen embargo no día a día, posiblemente sexa ben cómodo poder acceder de maneira gráfica a outro equipo para imprimir, para configurar, empregar un software específico, etc. Tamén pode resultar moi útil cando estamos traballando con máquinas virtuais, xa que podemos acceder ás mesmas de maneira rápida e sinxela. E ademais é indiferente o sistema operativo que empreguemos nas diferentes máquinas, xa que da soporte para Linux, Apple, Android, IOS, Windows, tal e como o explican na páxina do proxecto: https://rustdesk.com/

Para isto o único que hai que facer é instalar o programa RustDesk nos diferentes equipos informáticos. E engadir a ID do equipo remoto (que a amosa o propio RustDesk na columna da esquerda) e o contrasinal que teñamos configurado:

1. Instalación en Debian

sudo apt install libxdo3
sudo apt install python3-pip

Seguidamente descargamos a última versión de RustDesk da páxina do github do proxecto, https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases. No caso de Debian descargaremos o paquete .deb

 

cd /home/usuario/Descargas
apt install -f ./rustdesk-1.1.9.deb

Sen embargo para que apareza a icona no menú de aplicativos/accesorios debemos engadir unha liña ao atallo de chamada ao programa. Para isto editamos este ficheiro:

su root
mousepad /usr/share/applications/rustdesk.desktop

E engadimos a seguinte liña "/usr/share/applications/rustdesk.desktop" ao final do fichiero, quedando así:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Comment=A remote control software.
Exec=rustdesk
Icon=rustdesk
Name=RustDesk
Terminal=false
Type=Application
MimeType=
Version=1.1.9
Categories=Utility;TextEditor;GTK;

E reiniciamos

2. Instalación en Arch Linux

cd /tmp
git clone https://aur.archlinux.org/python-pynput.git
sudo chown martin python-pynput/
cd python-pynput
makepkg -sri
git clone https://aur.archlinux.org/rustdesk-bin.git
sudo chown martin rustdesk-bin/
cd rustdesk-bin
makepkg -sri

Pero, aínda que é plenamente funcional a conexión, é posible que non queiras depender do servidor de RustDesk no que gardar as credenciais e xestionar as conexións. RustDesk tamén facilita o código para instalar o teu propio servidor RustDesk. Con isto protexerías os teus propios datos e no caso dunha rede local, as conexións entre equipos serían moito máis rápidas. Pero isto verémolo noutra entrada.