Usuario con permisos para instalar ou cambiar o contrasinal.

Resulta de utilidade crear un usuario que poida instalar ou ben cambiar o seu propio contrasinal, descoñecendo o contrasinal de root

Imaxinemos que dispoñemos dun usuario chamado martin

Para que este usuario poida instalar software ou ben cambiar o seu propio contrasinal debemos de agregalo ao grupo sudo

Co terminal, e neste caso desde root, escribimos:

usermod -a -G sudo martin

Tamén o podemos facer coa ferramenta de xestión de usuarios "Usuarios e grupos", que atopamos en sistema. No caso de que non o teñamos instalado, farémolo instalando o seguinte paquete: gnome-system-tools

Para iso pinchamos en xestionar grupos, procuramos sudo e clic en propiedadades. En propiedades clic no usuario que queiramos agregar ao grupo sudo.

 

usuarios

 

Unha vez que teñamos o usuario no grupo sudo, podemos cambiarlle o contrasinal desde a propia conta ou ben instalar os programas que desexemos sen escalar ao usuario root.

 

sudo

 

Se quixeramos cambiar lle o contrasinal escribiríamos no terminal (aínda que tamén o podemos facer en "Usuarios e grupos"):

passwd martin