1. Selección da barra de direccións

Cando queremos cambiar de páxina web, e non ter que desprazar o rato á barra de direccións, o máis rápido é empregar a combinación de teclas Ctrl + D

2. Abrir unha ligazón nunha pestana nova

Cando queremos abrir unha ligazón nunha pestana nova, o normal é pinchar co botón dereito do rato sobre a ligazón e escoller a opción

Sen embargo, o proceso é moito máis rápido se prememos Ctrl e pinchamos co botón esquerdo do rato sobre a ligazón

3. Copiar

Para copiar un texto dunha web, o máis rápido é seleccionalo ou ben co rato ou ben empregando a combinación de teclas Ctrl + cursores. Unha vez seleccionado o texto, para enviar o texto ao portapapeis prememos na combinación Ctrl + C

4. Pegar

Para pegar o contido do portapapeis noutra páxina, podemos empregar a combinación de teclas Ctrl + v ou tamén  podemos premer na roda do rato.

5. Abrir unha nova pestana

Ctrl + t

6. Pechar a pestana actual

Ctrl + w

7. Abrir páxina(s) de inicio

Alt + Inicio

8. Páxina anterior e páxina seguinte

Alt + cursor de frecha á esquerda
Alt + cursor de frecha á dereita

9. Zoom

Ctrl ++
Ctrl --

Ctrl 0, para volver aos valores orixinais

10. Procurar unha cadea de texto na páxina ou nun PDF

Ctrl + f

11. Seguinte pestana ou pestana anterior

Ctrl + tab

Ctrl + Shift + tab

12. Pechar Firefox

Ctrl + Q