O son nos encerados Multiclass

 

En ocasións o sistema operativo Debian perde conexión co hub-usb do encerado e en consecuencia deixa de escoitarse o son. Vexamos como amañalo!

MANUAL