Grabar unha imaxe iso nun lapis USB con dúas instrucións

Nalgunha ocasión  baixamos unha imaxe dunha distribución linux e queremos crear con ela un lápis USB para proceder a instalala distribución no disco duro. Procedemos en ocasións a facelo co UnetBootin e levarnos a sorpresa que o equipo non arranca desde esa unidade. Velaquí temos unha método para a creación dun lápis sen necesidade de empregar ningún software específico:

Escalamos os dereitos a root: su root  (e engadimos o contrasinal)

1. Formateamos o lápis usb en formato fat32. Debemos de inserilo no porto correspondente e montalo, pero non pode estar en uso. Poderíamos empregar o gparted para esta tarefa (no terminal escribiríase gparted).

mkfs.vfat -I /dev/sdb

sdb é a unidade na cal se atopa o usb. Para comprobar cal é a unidade podemos empregar a seguinte instrución: fdisk -l . Tamén coa instrución gparted. Non fai falta dicir que se equivocas de unidade perderás toda a información dese disco.

2. Volcamos os datos ao lápis: cat imagen.iso > /dev/sdb; sync

En resumo, dúas instrucións:

mkfs.vfat -I /dev/sdb

cat imagen.iso > /dev/sdb; sync

Netflix en Debian Jessie

Debemos actualizar o Firefox á última versión

firefox

Eu fíxeno do seguinte xeito:

Agregei a sources.list as fontes de firefox de jessie-backports

mousepad /etc/apt/sources.list

# Mozilla Firefox
deb http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release
deb-src http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release

apt-get update

apt-get install pkg-mozilla-archive-keyring debian-keyring

apt-get install -t jessie-backports firefox firefox-l10n-gl

Vamos á páxina de Netflix e aceptamos o DRM

netflix

 

Erro PGP http://www.deb-multimedia.org

Ao actualizar as fontes co apt-get update aparece un erro que nos indica algo así:

W: Error de GPG: http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su llave pública no está disponible: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907

A solución é sinxela. Tan só debemos de descargar deb-multimedia-keyring.deb da páxina oficial e instalalo paquete ou co gDebi ou co terminal con dpkg -i deb-multimedia-keyring.deb

Instalar Pulseaudio 10 en Jessie

#!/bin/bash

#Pulseaudio-10 instalación

apt-get install -y libcap-dev  #soluciona o erro das maiúsculas á hora do configure do pulseaudio

apt-get install -y sndfile-programs

apt-get install --reinstall -y libsndfile1

apt-get install -f libsndfile1-dev

wget https://launchpad.net/intltool/trunk/0.51.0/+download/intltool-0.51.0.tar.gz

tar xvzf intltool-0.51.0.tar.gz

cd intltool-0.51.0

./configure

make

make install

cd ..

wget https://www.freedesktop.org/software/pulseaudio/releases/pulseaudio-10.0.tar.xz

tar Jxvf  pulseaudio-10.0.tar.xz
 

cd pulseaudio-10.0

./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --with-module-dir=/usr/lib/pulseaudio/modules

make

make install

echo "Feito!"

FF Multi Converter

ffmulticonverter

 

O FF Multi Converter é un software moi sinxelo para cambiar o formato dos vídeos. Polo tanto é un conversor de formatos multimedia. Ou seu manexo é totalmente intuitivo.

Para instalalo no Debian Jessie, chega coa seguinte instrución, pois atópase nos repositorios Debian.

sudo apt-get install ffmulticonverter

Recuperar o grub de xeito manual

grup> ls

amósanse as particións dispoñibles: (hd0) (hd0, msdos2) (hd0, msdos1)

Se facemos (hd0, msdos1), xa nos indica que é a extx...é dicir, a partición na que se atopa a distribución

Teclaando ls (hd0, msdos1)/ aparecen as carpetas de linux

a. Engadimos o prefixo:

set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub

b. insmod (hd0,msdos1)/boot/grub/i386-pc/linux.mod

c. configuramos a partición root

set root=(hd0,msdos1)

d. Cargamos a imaxe do kernel

linux /boot/vmlinux-3.16.0-4-686-pae root=/dev/sda1

e. Cargamos o kernel

initrd /initrd.img

f. inicia

boot

ARRANCA. PERO OLLO, TEMOS QUE AMAÑAR O GRUB, QUE ESTÁ SEN CONFIGURAR

a. borramos o actual grub, facendo unha copia de seguridade

sudo mv /boot/grub /boot/grub_backup

b. Creamos de novo a carpeta grub

sudo mkdir /boot/grub

c. Borramos as seguintes cousas:

apt-get --purge remove grub-legacy grub-common

d. instalamos grub-pc

apt-get install grub-pc   (contestamos a todo que si)

e. actualizamos o grub

update-grub

f. instalamos o grub no disco

grub-install /dev/sda

REINICIAMOS

Recuperar (ás veces) o grub con dous comandos

grb

 

sudo mount /dev/sda1 /mnt # substitúe sda1 coa partición na que reside root. Para iso:

sudo fdisk -l

O terminal da como resposta as particións instaladas no sistema. Debes de fixarte na partición na cal está instalado o linux. No meu caso está na /dev/sda2 (tipo de partición Id 83)

sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda # substitúe  sda polo nome do teu disco no cal tes linux, no noso exemplo sda

Instalar Sublime Text en Debian Jessie

sublime

Agregamos o repositorio con apt-add-repository

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3

Pero, debemos de saber nos crea en /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-sublime-text-3-jessie.list

Procedemos a editalo ficheiro:

nano /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-sublime-text-3-jessie.list

Substituímos jessie por trusty, quedando do seguinte xeito:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/sublime-text-3/ubuntu trusty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/sublime-text-3/ubuntu trusty main

Actualizamos os repositorios e instalamos:

apt-get update

apt-get install sublime-text-installer