katoolin

kali

Katoolin é un sinxelo script para engadir ferramentas forenses da distribución Kali Linux a Ubuntu ou a Debian. Funciona correctamente coa maqueta, ata onde probei, pois kali Linux está basada en Debian.

wireshark

Un dos programas máis didácticos é o Wireshark, co que fas unha análise detallada dos paquetes da rede, podendo atopar os contrasinais dos servizos http (serve para que tomemos conciencia do vendidos que estamos na rede ao non empregar protocolos seguros). Trae moitos máis programas.

instalamos git

apt-get install git

clonamos o proxecto:

git clone https://github.com/LionSec/katoolin.git

entramos na carpeta

cd katoolin

dámoslle permisos de execución

chmod +x katoolin.py

E executamos

./katoolin.py

Engadimos repositorios de kali linux e actualizamos (Add Kali repositories & Update). Para sair ao menú anterior escribimos "back"

E miramos as categorías, e procedemos a instalar o que resulte de interese.

Instalar ATOM en Debian Jessie 32 bits

atom

Engadimos as seguintes fontes, desde root (su root)

add-apt-repository ppa:webupd8team/atom

Debemos de modificar o ficheiro webupd8team-atom-jessie.list

cd /etc/apt/sources.list.d

mousepad webupd8team-atom-jessie.list

Aparece a seguinte liña: deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/atom/ubuntu jessie main. Cambiamos jessie por trusty:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/atom/ubuntu trusty main

Gardamos e saimos do mousepad. Procedemos a actualizar as fontes:

apt-get update

Instalamos o atom con aptitude, para que arranxe automaticamente as dependencias:

aptitude install atom

Agregar usuario debian xfce con acceso automático

xfce

 

Se engadimos un usuario e queremos que acceda de forma automática sen tes que inserir o contrasinal, debemos de editar con dereitos de root o seguinte ficheiro:

mousepad /etc/lightdm/lightdm.conf

Temos que modificar as seguintes liñas:

autologin-user=usuario (cambiar usuario polo nome do novo usuario)

autologin-user-timeout=0

Pero  non chega con reiniciar. Debemos de cargar a configuración de lightdm de novo. Para iso tecleamos a seguinte orde:

dpkg-reconfigure lightdm

Reducir o tamaño dun pdf. Unir e quitar varias follas

ghostscript

Instalamos ghostscript e gsfonts

sudo apt-get install ghostscript gsfonts

En función da calidade que queiramos obter, podemos escoller entre as seguintes opcións, de menor a maior calidade: screen, default, ebook, printer e prepress

A instrución queda do seguinte modo coa calidade screen:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=pdfreducido.pdf pdforixinal.pdf

Se o quixéramos con calidade ebook, que ao meu entender é a opción máis razoable para manter o equilibrio entre calidade e peso:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=pdfreducido.pdf pdforixinal.pdf

Para xuntar varios pdf, empregamos o pdftk. Podemos instalalo do seguinte xeito:

sudo apt-get install pdftk

A orde sería a seguinte:

pdftk ficheiro1.pdf ficheiro2.pdf cat output documento.pdf

E por último para eliminar páxinas dun documento pdf:

No primeiro exemplo eliminamos a páxina 7 do documento ficheiro1.pdf

pdftk ficheiro1.pdf cat 1-6 8-end output documento.pdf

No seguinte exemplo queremos só a páxina 7

pdftk ficheiro2.pdf cat 7-7 output documento.pdf

 

Desactivar as notificacións en XFCE

As  notificacións de XFCE poden resultar molestas, fundamentalmente ao imprimir diferentes documentos. Pódense desactivar, seguindo o este procedemento:

su root
cd /usr/share/dbus-1/services
sudo nano org.xfce.xfce4-notifyd.Notifications.service
 
E deixalo do seguinte modo:
 
 [D-BUS Service]
 Name=org.freedesktop.Notifications
 #Exec=/usr/lib/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
 Exec=/bin/true

Reinicias o sistema
reboot

Scratch 2.0 en debian jessie

scratch

Para iso o primeiro que debes de facer é desinstalar a versión 1.4, é que a tiveras instalada

su root

apt-get remove scratch

Continuamos agora coa instalación do Scratch 2.0

Creamos as seguintes ligazóns simbólicas

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/

Descargamos o Adobe Air desde a páxina web: http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRInstaller.bin

Dámoslle permisos de execución desde o terminal

chmod +x AdobeAIRInstaller.bin

E execútalo:

./AdobeAIRInstaller.bin

Seguidamente descargas o paquete de Scratch 2.0 desde o seguinte enderezo: https://scratch.mit.edu/scratchr2/static/sa/Scratch-448.air

E execútalo. E comeza a instalar. No medio do proceso vaiche pedir o contrasinal de root.

Grabar unha imaxe iso nun lapis USB con dúas instrucións

Nalgunha ocasión  baixamos unha imaxe dunha distribución linux e queremos crear con ela un lápis USB para proceder a instalala distribución no disco duro. Procedemos en ocasións a facelo co UnetBootin e levarnos a sorpresa que o equipo non arranca desde esa unidade. Velaquí temos unha método para a creación dun lápis sen necesidade de empregar ningún software específico:

Escalamos os dereitos a root: su root  (e engadimos o contrasinal)

1. Formateamos o lápis usb en formato fat32. Debemos de inserilo no porto correspondente e montalo, pero non pode estar en uso. Poderíamos empregar o gparted para esta tarefa (no terminal escribiríase gparted).

mkfs.vfat -I /dev/sdb

sdb é a unidade na cal se atopa o usb. Para comprobar cal é a unidade podemos empregar a seguinte instrución: fdisk -l . Tamén coa instrución gparted. Non fai falta dicir que se equivocas de unidade perderás toda a información dese disco.

2. Volcamos os datos ao lápis: cat imagen.iso > /dev/sdb; sync

En resumo, dúas instrucións:

mkfs.vfat -I /dev/sdb

cat imagen.iso > /dev/sdb; sync

Netflix en Debian Jessie

Debemos actualizar o Firefox á última versión

firefox

Eu fíxeno do seguinte xeito:

Agregei a sources.list as fontes de firefox de jessie-backports

mousepad /etc/apt/sources.list

# Mozilla Firefox
deb http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release
deb-src http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release

apt-get update

apt-get install pkg-mozilla-archive-keyring debian-keyring

apt-get install -t jessie-backports firefox firefox-l10n-gl

Vamos á páxina de Netflix e aceptamos o DRM

netflix