45 visitas

 

Fai anos, dominar o inglés era un plus, unha vantaxe. Na actualidade, non dominalo ten bastantes consecuencias, pois quedas fóra de xogo, non contas. Moitas entrevistas de traballo xa son en inglés e a nivel universitario, algunhas aulas impártense nesta lingua. Aprendelo só estudando non é sinxelo. Como mellor se aprende é se hai unha emoción asociada!

Na zona de Cee (A Coruña), contamos cunha escola na natureza que organiza campamentos de inmersión lingüística con rapaces ingleses e galegos. Aproveitan, como non, para pasalo en grande: excursións, cursos de surf, vida de campamento...e como non, inglés!.

Na web da escola dispoñedes de toda a información, e ademais podedes visualizar o tipo de actividades que realizan:

https://www.4elementsgalicia.com

Campamentos de verán:

https://www.4elementsgalicia.com/upcoming-camps-2019

41 visitas

 

 

En determinadas versións de Ubuntu e Mint deixan de ter acceso ao EVA. Se modificamos manualmente o ficheiro /etc/resolv.conf, e substituimos o nameserver de 127.0.0.53 por 10.180.188.75, e recargando a conexión de rede, coa seguinte instrución, o navegador abre correctamente a páxina do EVA https://eva.edu.xunta.es

./etc/init.d/networking restart

Sen embargo ao reiniciar deixaremos de ter acceso ao EVA, pois o systemd recarga a configuración do resolv.conf ao seu valor por defecto 127.0.0.53. Vexamos como podes configurar a conexión e facer persistentes os cambios:

1. Modificar /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml.

Fai unha copia do ficheiro antes de modificar nada:

cp /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml.old

Fai un copia e pega. Debes de respectar os tabuladores. Se non están correctamente introducidos non daranos fallos ao aplicar os cambios con netplan apply.

Antes de editar debes de coñecer o nome da tarxeta de rede. Podes facelo con ipconfig -a ou con ip link show, e seguidamente debes de saber cal é a ip do teu equipo. Neste exemplo, engado a ip dun centro con dos rangos de IP

No meu caso, o nome da interface é: enp0s3

IP. 10.62.1651.211

Máscara de subrede: 255.255.254.0 (poño 23). Nun centro cun só rango, a máscara sería 255.255.255.0 (poñeríamos 24)

Porta de enlace (gateway 10.62.164.1)
DNS: 10.180.188.75

nano /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml 

(repito, mantén os decimais, e fíxate que o nome da interface sexa o correcto, e por suposto os datos de configuración da rede: ip, broadcast, dns, etc)

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [10.62.165.211/23, ]
      gateway4:  10.62.164.1
      nameservers:
              addresses: [10.180.188.75]

 

2. Executamos a orde

netplan apply

 

3. Comprobamos que a  nova dns aparece aqui:

cat /run/systemd/resolve/resolv.conf

O sistema imprime a nova dns que configuramos no paso 1: 10.180.188.75

 

4. Agora debemos de crear unha ligazón de  /run/systemd/resolve/resolv.conf a /etc/resolv.conf.

sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf

 

5. Reiniciamos e comprobamos que temos acceso ao EVA. Se visualizas o contido do dicheiro /etc/resolv.conf, observarás que agora xa mantén o novo servidor de forma permanente.

cat /etc/resolv.conf

 

545 visitas

 

RECURSOS PARA O ENCERADO DIXITAL

 

 

GUÍA RÁPIDA ACTIVINSPIRE

PRÁCTICAS ACTIVINSPIRE

Instalación de ActiveInspire en Debian

Instalación de ActiveInspire no Microsoft Windows

     Driver Windows 64

     Driver Windows 32

Paquetes de recursos ActiveInspire

Ligazóns:

     Promethean Planet

     Manual básico

     Manual avanzado

GUÍA RÁPIDA SMART NOTEBOOK

Instalación de Smart Notebook 11 na maqueta Abalar Libre 32 bits

Contidos Flash en Notebook 11 en Linux

Descarga Smart Notebook 11.4 Windows

Notebook express (versión online)

Smart Exchange

PRÁCTICAS NOTEBOOK

GUÍA RÁPIDA IQBOARD

Descargar drivers

O software débese solitcitar a IQBoard soporte@iqboard.com.es, indicando o número de serie do encerado e o sistemas operativo empregado.

Manual IQBoard Windows

Manual IQBoard Linux

Pizarra dixital online

Comunidade IQBoard

 

 

GUÍA RÁPIDA MULTICLASS BOOK

Descargar Multiclass Book Debian 32 bits

Descargar Multiclass Book Debian 64 bits

Descargar Multiclass Book Windows

O son nos EDI Multiclass con Debian

 

 

GUÍA RÁPIDA OPENBOARD

1. Instalación do software. Aclaración drivers

Descargar OpenBoard

Descargar OpenSankoré (proxecto discontinuado)

2. Os modos de traballo en Opensankoré - OpenBoard

a. Encerado

Lápices

Figuras

Textos

Ligazóns

b. Escritorio

Descargar: fotos oblicuas - Plan do Litoral

Abrir con Google Earth

Exemplo de traballo colaborativo: As fontes de Cee - CEIP Eugenio López

c. Web

Cambiar páxina por defecto ao abrilo navegador a google imaxes: https://www.google.es/imghp?hl=es

Procurar imaxe Chernobyl. Capturar pantalla.

3. Diapositivas. Crear, eliminar e ordenar.

4. Gardar, exportar, importar, creación de cartafoles e novos documentos.

5. Inserir imaxes

a. Descargar imaxe dun banco de imaxes gratuítas e inserila á presentación: https://unsplash.com/

b. Descargar imaxe dun mapa mental. http://atio.es/fi/distros.png

c. Usar mapa da galería de imaxes do OpenSankoré

d. Inserir imaxe desde galería e configurala como imaxe de fondo.

6. Ficheiros Flash

a. Desde a biblioteca. Matemáticas. Transportador

b. Desde ficheiro: http://atio.es/fi/flash.swf 

7. Ligazóns desde textos e desde imaxes

8. Aplicacións integradas: calculadora, unidades matematicas, compás

a. Debuxar unha bisectriz

b. Medir coa regra e transportador

b.Inserir vídeo con código html

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
    .video-responsive {
        height: 0;
        overflow: hidden;
        padding-bottom: 56.25%;
        padding-top: 30px;
        position: relative;
    }
    .video-responsive iframe, .video-responsive object, .video-responsive embed {
        height: 91%;
        left: 0;
        position: absolute;
        top: 0;
        width: 100%;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="video-responsive">
        <iframe src="https://www.youtube.com/embed/9aksj92T41Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
    </div>
</body>
</html>

c. Representación dunha función

d. Regretas Cuisenaire

9.Crear axenda ou tema. Exportala como pdf. Subila a Moodle

https://www.edu.xunta.gal/centros/curso8

10. Descargar un vídeo de youtube e inserirlo nunha presentación

https://www.youtube.com/watch?v=HTYrYVjaeIA&feature=share

63 visitas

 

En ocasións o sistema operativo Debian perde conexión co hub-usb do encerado e en consecuencia deixa de escoitarse o son. Vexamos como amañalo!

MANUAL

 

105 visitas

 

MANUAIS RÁPIDOS DO SOFTWARE DE VARIOS ENCERADOS

1. Encerado Smart

2. Encerado Multiclass

3. Encerado IQBoard

4. Encerado Promethean

5. Software OpenSankoré - OpenBoard

 

RECURSOS

1. Presentación Impress

2. Galería de imaxes. Exelearning

    Imaxes a descargar: http://atio.es/pauli/data/_uploaded/image/galeria/costadamorte.zip

    Museos virtuais

    Museo de Historia Natural - Londres

3. Calculadora online

    https://calcme.com/a

4. Xeometría dinámica. Geogebra

    https://www.geogebra.org/m/gP4um8bW

5. Prensa online

Comparativa diferentes xornais: Greenpeace + peche de Meirama

LavozdeGalicia

Laopinióncoruña

FarodeVigo

abc.es

Praza.gal

6. Blog de aula. Revista dixital

https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=SPwM1K8N7nOhTpGcRmr3

Charla Alberto Sacido. Por que son un profe pirata?

Manuales Agueiro 

7. Bioloxía 

biodigital.com

8. Análise sintática

9. Vídeos

    Regina Pessoa

    Modelo helicoidal

    Teatro. Talía Teatro. Palabras encadeadas

    Greenpeace 

10. Audio

   Fontanarrosa: La barrera.   

11. Música. 

musescore

aprendomusica.com

12. Modificar un pdf. Escribir sobre o mesmo.

Xournal

Resta rocódromo

13. Crear mapas personalizados en Google Maps + Imaxes 

14. Robótica

Scratch

15. Quizizz

538016

https://quizizz.com/admin

https://quizizz.com/join-game

16. Padlet

https://padlet.com/

https://padlet.com/martindetecnoloxia/80jsv9n12zzr

 

236 visitas

AULA VIRTUAL

 

0. Presentación

 

1. Xeneralidades formación dixital

 

2.Configuración do perfil

    Avatar profesor: https://pixabay.com/en/professor-class-1497580/

    Avatar profesora: https://pixabay.com/en/teacher-bookworm-glasses-professor-359311/

 

3. Matricular ao alumnado na materia

    Alumno: Alumno Formación

 

4. Editar resumo. Engadir unha imaxe da materia

    Imaxe: http://www.edu.xunta.gal/centros/cepramonartaza/system/files/images/cabeceiro_artaza.png

    Tamaño: ancho 100% - Espazo vertical 20px

 

5. O foro de novas como sistema de anuncios. Taboleiro

     a. Mudar o nome a Taboleiro

     a. Programación didáctica: http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/node/662

    

6. Foro

     a. Crear unha entrada para que os alumnos se presenten: nome, domicilio, hobbies, etc

     b. Accede coa conta de de alumno e fai unha presentación.

 

7. Edición de contidos. Engadir recursos

     Tema 1

     a. Recurso URL. Ligazón ao blog de aula

         https://atio.es

         Apariencia - Presentar: abrir

     b. Recurso etiqueta. Inserir hiperligazón.

         https://calcme.com/a

      Tema2

     c. Recurso páxina. Embeber un vídeo de youtube.

         https://www.youtube.com/watch?v=NY9UrvKS4ug

      Tema 3

     d. Recurso ficheiro. Presentación a pdf

        Descargar presentación: http://atio.es/fi/smart.odp

        Converter en pdf. Subila á aula

        Apariencia- Presentar: incrustado

     e. Recurso ficheiro. Exercicios resoltos

         Descargar boletín exercicios 

 

7. Ocultar, destacar ou mover o tema

 

8. O calendario. Programación das actividades

   http://www.atio.es/eva/sesion1/o_calendario.pdf

  Práctica: Creación dun evento Exame nunha data concreta.

  Aviso aos pais desde espazo Abalar (https://www.edu.xunta.es/abalar/)

  Creación dun evento que se repite tódalas semanas (entrega proba de avaliación continua).

 

8. As tarefas

TITORIAL TAREFAS

TAREFA_PDF

TAREFA_LECTURA

TAREFA_INVESTIGACIÓN

TAREFA_PRESENTACIÓN

TAREFA_FREEMIND

 

9._COPIA DE SEGURIDADE

142 visitas

SESIÓN Nº1

Titoriais: https://blog.atio.es/node/88

Exemplos:

Mbot: https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=SPwM1K8N7nOhTpGcRmr3

Electricidade: https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=EbRMDqzukyZtWKpV89wv

Recursos:

a. Ficheiros

presentación: atio.es/fi/smart.odp

pdf: rocódromo.pdf

 

b. Blog

Entrada nº1. Título: Scratch

imaxe: Scratch

Ligazóns: https://scratch.mit.edu/projects/editor

Entrada nº2. Título: Programar é divertido 

imaxe: atio.es/fi/code.png

Ligazón: https://kodingergoy.arkivert.no/

video: escornabot

Entrada nº3. Vídeo de youtube

Regina Pessoa: https://www.youtube.com/watch?v=NY9UrvKS4ug

c. Páxina

Ligazóns:

 https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=SPwM1K8N7nOhTpGcRmr3

https://tecnoloxia.org/mclon/

http://www.tecnoloxia.org/codigooctopus/

Vídeo:

video: escornabot

 

SESIÓN Nº2

1. Exemplos de traballos por proxectos

Charla Alberto Sacido. Por que son un profe pirata?

 

2. Os alumnos comparten unha páxina co docente. Emprego das etiquetas.

Creación dun portafolio. Tema "A segunda guerra mundial"

a. Crear estrutura de cartafoles

b. Artefacto PDF.

c. Creación dun mapa en Google maps. Captura de pantalla.

d. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE

e. Creación dunha galería. Descargamos imaxes desde:

https://www.archives.gov/research/military/ww2/photos/images/thumbnails

 

3. Creación dun grupo

Creación dun blog compartido. Traballo colaborativo.

 

Compartir o portafolio co grupo

 

4. Foros de discusión.

Personalización do perfil público

 

SESIÓN Nº3

http://atio.es/pauli/index.php/exercicios

169 visitas

Se desexamos instalar a versión 2.14 de ActivInspire na maqueta Abalar Libre, tanto na versión para Jessie como na de Stretch, debemos de agregar seguinte fonte a sources.list

deb http://activsoftware.co.uk/linux/repos/ubuntu xenial non-oss

Abrimos:

mousepad /etc/apt/sources.list

E e engadimos a nova:

deb http://activsoftware.co.uk/linux/repos/ubuntu xenial non-oss

Tamén debemos de descargar a clave de autentificación e instalala, xa que varía con respecto á primeira que instalamos no apartado 1

wget http://activsoftware.co.uk/linux/repos/driver/PrometheanLtd.asc
sudo apt-key add PrometheanLtd.asc

Actualizamos as fontes

apt update

Instalamos:

apt install activinspire

Unha vez que o instales unha vez nun equipo, poderás copiar os ficheiros .deb do cartafol /var/cache/apt para que non teñas que volver a descargalos novamente para cada un dos equipo nos que queiras instalar o encerado.

Unha vez instalado o ActivInspire, pódese descargar o paquete de recursos. Para iso tan só debemos de descargar o paquete de recursos do seguinte enderezo:

http://activinspire.s3.amazonaws.com/resource_pack/ActivInspire_main_res_v1.1_ESP.as4a

E seguidamente abrir o ficheiro ActivInspire_main_res_v1.1_ESP.as4a, co ActivInspire e ndicarlle ao software que proceda a instalalos non "Meus recursos"

No caso de querer instalar o driver pois pretendedes traballar directamente co encerado Promethean, deberemos de seguir a documentación que nos ofrece o fabricante: https://support.prometheanworld.com/article/1623/

As instrucións son as seguintes:

Editamos sources.list

sudo nano /etc/apt/sources.list
Engadimos a seguinte fonte:

deb http://activsoftware.co.uk/linux/repos/driver/ubuntu xenial oss non-oss 

Descargamos a chave de autentificación e procedemos a instalala

 wget http://activsoftware.co.uk/linux/repos/driver/PrometheanLtd.asc

sudo apt-key add PrometheanLtd.asc

E finalmente procedemos a instalar os paquetes do driver:

sudo apt install activtools

Sen embargo o programa de calibración na maqueta Abalar non funciona debido a incompatibilidade das librerías. Por iso para calibrar este encerado empregaremos a ferramenta Aplicativos > Sistema > Calibrate Touch Screen

 

Subscribe to