Instalando Gimp

O primeiro que podemos facer é desinstalar a versión antiga do Gimp

su root apt remove --purge gimp gimp-data

Seguidamente instalamos o flatpak. Este software serve para instalar programas sen preocuparnos polas dependencias con outro software do sistema operativo.

apt update apt install flatpak

Unha vez instalado o flatpak, procedemos coa instalación do Gimp 2.10, empregando a instrución que nos indican en gimp.org

flatpak install https://flathub.org/repo/appstream/org.gimp.GIMP.flatpakref

Teremos que responder con "y" en dúas ocasións.

Finalmente debemos reiniciar o equipo para que apareza actualizado o menú. Aparecerá no apartado de gráficos.

Ás veces pregúntanme se hai algunha aplicación para que os nenos aprendan e melloren a redacción. Sempre lles digo que a mellor aplicación é o procesador de textos, moita práctica, paciencia e por suposto ler moito, moito. O proceso de redacción é unha actividade moi complexa a nivel intelectual. Precisa moito entrenamento e tamén certos recursos para ordenar as ideas, como  poden ser os mapas mentais. Debemos de coidar moito os aspectos de adecuación, coherencia, coidar a cohesión do texto e respectar as normas de ortográficas e de puntuación.

Cando comezamos a teclear, con máis frecuencia da desexada, asáltannos as dúbidas: ortografía, gramática, vulgarimos, etc. Penso que nos pasa a todos, moitas veces porque nos esquecemos, outras porque sempre tivemos esa dubida, etc. Entendo que é importante coñecer algunha páxina de nos axude a clarificalas, na medida do posible. Tamén debemos lembrar que o procesador de textos LibreOffice Writer conta cun corrector ortográfico e gramatical ademais dun dicionario de sinónimos.

 

diccionario.png

El proceso de producción de textos

Lingua española:

RAE  http://www.rae.es/

FUNDEU  https://www.fundeu.es/

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DÚBIDAS   http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

DICCIONARIO INVERSO https://dirae.es/

Lingua Galega:

OPENTRAD: http://www.opentrad.com/gl/inicio?. Tamén pode valernos http://traducindote.com

GAIO TRADUTOR: http://tradutorgaio.xunta.gal/TradutorPublico/traducir/index

CORRECTOR ORTOGAL: http://sli.uvigo.es/corrector/

DICIONARIO RAG: https://academia.gal/dicionario

PORTAL DAS PALABRAS: https://portaldaspalabras.gal/ (tamén ten un buscador de sinónimos)

DIGALEGO: https://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php

 

 

drupal_8

 

Procedo a explicar o procedemento para engadir CSS en Drupal 8 co tema bootstrap, pero entendo que se fai de maneira análoga con calquera outro tema:

Accedemos á carpeta do tema, neste caso bootstrap

cd /var/www/html/drupal/web/themes/bootstrap

Editamos o seguinte fichiero:

nano bootstrap.info.yml

Na sección libraries, engadimos o nome da nosa librería personalizada, que no paso seguinte editaremos (bootstrap.libraries.yml). No meu caso engado a librería bootstrap/martin

libraries:
 - 'bootstrap/theme'
 - bootstrap/martin

Editamos seguidamente o ficheiro das librerías:

nano bootstrap.libraries.yml

E creamos unha sección ao final do ficheiro. No meu caso chameille martin

martin:
 version: VERSION
 css:
  base:
    css/base/atio.css: {}


E por último teño que crear o ficheiro atio.css en ruta /drupal/themes/bootstrap/css/base/atio.css. E neste css engado as regras CSS desexadas.

Pero, falta un paso importante. Deberemos de ir a Configuración. Neste apartado, e concretamente en Rendemento debemo de valeirar a caché, para que se cargue o novo ficheiro CSS

CSS NUN DRUPAL MULTISITE

No caso dun Drupal multisite, antes de nada deberemos de facer unha copia do tema no site correspondente

cd /var/www/html/drupal/web/themes/

cp -rp bootstrap /var/www/html/drupal/sites/blog/themes

E tal e como expliquei desde o principio, seguir os mesmos pasos, pero iso si, coa nova ruta específica para o site correspondente, neste caso blog (/var/www/html/drupal/sites/blog/themes)

CSS EXTERNO

Se desexamos ter un ficheiro CSS externo, que nos poida servir para varios sitios con Drupal, cambiamos na librería bootstrap.libraries.yml

martin:
 version: VERSION
 css:
  base:
   https://atio.es/pub/blog_atio.css: { type: external, minified: true}

 

 

Non é novidade de que os mapas mentais constitúen unha valiosa ferramenta para memorizar moita información. Para min a razón é sinxela. A nosa menta desenvólvese mellor con imaxes que con información desenlazada. Nós a unha imaxe podemos darlle moita información e polo tanto o a facilidade para integrala é maior. Forma parte dos recursos do inconsciente, tan grande como a biblioteca de Alexandría.

Logotipo FreeMind

Deixo un sinxelo manual dun programa chamado FreeMind. Para instalalo executamos a seguinte instrución desde o terminal, ou ben procuramos o seu nome desde o synaptic:

#apt install freemind

Tutorial:

https://blog.atio.es/sites/blog/files/freemind/FreeMind.pdf

Exemplo:

http://atio.es/freemind/freemind.zip

 

1. OS FICHEIROS

http://atio.es/eva/sesion2/ficheiro.pdf

a. Engadir pdf: restas por descomposición

2. ENGADIR RECURSOS A UNHA PÁXINA

a. Engadir un vídeo de youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2vHtDF0D7PM

b. Descargar e descomprimir o seguinte mapa mental. Abrir con FreeMind. Exportal como imaxe png. Engadir a imaxe nunha páxina

   http://atio.es/freemind/freemind.zip

c. Google Maps

3. OS PAQUETES SCORM

http://atio.es/eva/sesion3/scorm.pdf

a. Educarex: https://constructor.educarex.es/inicio.html

b. Procomún: http://procomun.educalab.es/es

4. COPIA DE SEGURIDADE E RESTAURACIÓN DA AULA

http://atio.es/eva/sesion5/copia_seguridade.pdf

5. CONFIGURACIÓN DA AVALIACIÓN.

  http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/cualificacion.pdf

   Práctica.

   a. Creación das categorías de avaliación  (ponteración 60%)

   b. Creación das subcategorías: exames, probas de avaliación continua (ponderación 40%)

   c. Caderno (ponderación 10%)

   d. Engadir notas desde informe de avaliación

   e. Visualización das notas polo alumno.

6. VISUALIZACIÓN DO INFORME E INTERPRETACIÓN DA AVALIACIÓN DUNHA UNIDADE DE NETEX 

   http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/avaliacion_netex.pdf

 

Galiza, unha das poucas comunidades na que os seus docentes ensinan en GNU/Linux. Un orgullo contar cunha comunidade de docentes que miran ao futuro, a aquilo polo que apostan as universidades, os grandes centros de investigación, as grandes tecnolóxicas, os programadores. Será a tecnoloxía dos nodos de Internet das cousas, que hoxe tan só podemos albiscar a través dunha fenda. Foi un reto, unha aposta decidida dos ensinantes en prol da liberdade e a modernización tecnolóxica. Chegou deste xeito o concepto de software libre ás aula, que vai moito máis aló das características dunha licenza, configurando unha forma de ser, a de dar sen pedir nada a cambio, a de compartir, a do respecto pola propiedade intelectual, a da defensa das linguas minoritarias. Tantas cousas!

logotipo Tux

 

icono documentos pdf

 

En ocasións desexamos mudar un documento pdf a odt. En ocasións para facer un copia-pega e deste xeito non ter que escribir novamente toda esa sección que nos interesa.

Abrimos o emulador do terminal. E dirixímonos á ruta na cal teñamos descargado o pdf.

cd /home/usuario/Descargas

soffice --infilter="writer_pdf_import" --convert-to odt ficheiro.pdf

Se o que desexamos é acadar o ficheiro fonte dunha presentación Impress a partir do pdf, aplicamos o seguinte código:

soffice --infilter="impress_pdf_import" --convert-to odp Agueiro18_Alumno_comparte_traballo.pdf

Unha vez que teñamos no formato desexado xa os podemos modificar ao noso gusto. Debes de lembrar que co programa pdfMod, podes eliminarlle follas ao pdf, ou ben engadirllas. Tamén pode se de utilidade cando o documento a converter é demasiado pesado para o noso equipo.

 

cups

En ocasións, cando procuramos unha impresora ou fotocopiadora coa ferramenta cups (http://localhost:631), a aplicación atópao correctamente, sen embargo en connection o asígnalle lpd://KMA30E9F/ por exemplo. Sen embargo probamos a imprimir algo e a impresora non funciona.

A solución pasa por cambiar ese enderezo lpd://KMA30E9F/ por socket://10.42.68.241, é dicir socket e a ip da impresora. Cups non permite facer este cambio. Antes podíase ir a aplicación Printing ubicada en sistema, e ao pinchar en propiedades da impresora (botón dereito do rato), e modificar este parámetro. Sen embargo nas últimas versións de debian deixou de funcionar. Se borramos a impresora e a volvemos a engadir, serviranos para actualizar a ip, sen embargo non solucionamos o cambio de lpd a socket

Entón para cambiar isto debemos de editar o seguinte ficheiro:

#nano /etc/cups/printers.conf

Reiniciamos o servizo cups

#service cups restart

Se entramos novamente en cups, veremos que xa está modificada a dirección ip da impresora.

 

1. CREAR TAREFAS NO EVA    

   http://atio.es/eva/sesion3/tarefas.pdf 

    Elabora un resumo do seguinte texto:

 Fonte: CCPTIC - http://uoc.edu 

Desde hace años, las nuevas tecnologías permiten que cada cual monitorice y publique todo lo que hace en su vida pública y privada (a través de las redes sociales, por ejemplo). Igualmente, estas mismas tecnologías permiten a empresas y administraciones explicar al mundo qué hacen y con quién lo hacen. Esta información puede después ser puesta en relación: la búsqueda del nombre de una persona concreta en Google revelará no solo su lugar de trabajo, sino la foto de esa fiesta a la que fue, esa multa que le pusieron o ese día que salió en televisión. Al poner en relación pequeñas piezas de información, se va conformando una imagen digital de cada individuo.

Existen desde hace tiempo las tecnologías y los mecanismos para obtener datos sobre quién es cada uno y qué hace; en muchos casos, de hecho, los individuos son conscientes y cómplices de este proceso. Lo que ocurre detrás de la vista pública es el análisis masivo de estos datos para identificar y clasificar a los ciudadanos, con dos grandes objetivos: la seguridad (el control social preventivo y masivo) y el marketing (la identificación de perfiles de consumidores). Estos dos grandes objetivos, además, están relacionados: a menudo las empresas crean la infraestructura de recogida de datos (a través de redes sociales, servicios de mensajería o servicios de fidelización) y los gobiernos consiguen acceso ilimitado a esa información.

El cometido del Big Data es crear sistemas para la comprensión de esos datos, aportando fórmulas para establecer relaciones que aporten una información demasiado compleja para ser captada a simple vista. Es decir, antes del Big Data un supermercado podía saber si una mujer era cliente habitual, qué compraba y cuánto gastaba. Con el Big Data el supermercado puede saber, basándose en los patrones de consumo de esa mujer (captados por su tarjeta cliente) y el cruce de estos con otros datos (acuerdos estratégicos con bancos, empresas de seguros, etcétera), si, por ejemplo, está embarazada y en qué momento de gestación se encuentra. Este nuevo escenario tiene potencialidades como el desarrollo y optimización de nuevos productos y servicios, o la innovación y la generación de inteligencia sobre procesos sociales. Sin embargo, también tiene riesgos, como han puesto sobre la mesa algunas asociaciones de consumidores, que han denunciado la intromisión en el derecho a la intimidad.

Para entender los problemas que todavía conlleva el Big Data, pensemos por un momento en otra tecnología que en su día supuso un cambio a muchos niveles: el coche. Con la invención del motor se creó un dispositivo capaz de acortar tiempos de viaje y costes de transporte, pero también capaz de provocar accidentes. Así que la sociedad llegó a ciertos compromisos: se obligó a los fabricantes a hacer coches con medidas de seguridad para pasajeros y viandantes, limitamos las velocidades máximas, instalamos semáforos, y se creó un sistema de seguros y responsabilidad civil. No se ganaron todas las batallas y los coches siguen siendo capaces de ir a velocidades superiores a las máximas legales, pero a ningún fabricante se le ocurriría hoy sacar al mercado un coche sin cinturón de seguridad, aunque instalarlos suponga un coste mayor.

El problema del Big Data es que se ha construido el vehículo pero no se ha llegado a los consensos sociales, políticos y legales que permitan minimizar el impacto negativo de esta nueva tecnología. Se tiene claro cómo recoger masivamente los datos de la gente, cómo espiar cada uno de sus pasos, cómo compartir esta información con otros agentes económicos y cómo cruzar datos de centenares de fuentes diferentes. Ahora bien, se desconoce cómo proteger efectivamente a la persona que ha generado estos datos, ni cómo pedirle permiso y cederle el control de lo que ocurre con ellos.

 

    Posible resposta:

Las nuevas tecnologías manejan una gran cantidad de información sobre los ciudadanos, desde datos oficiales que manejan los gobiernos, pasando por las preferencias comerciales que las empresas recopilan, hasta detalles personales que voluntariamente introducen los usuarios en redes sociales; por el momento, todo se acumula de forma masiva e indiscriminada en la red. El llamado Big Data tiene como propósito crear sistemas para unificar, relacionar y comprender todos esos datos. Una herramienta de procesamiento tan potente como para conseguir ese objetivo abrirá importantes posibilidades (por ejemplo, se podrán desarrollar nuevos productos y publicidad adecuada a cada consumidor, o también entender procesos sociales complejos); pero también conlleva riesgos como la vulneración del derecho a la intimidad de las personas. Del mismo modo que hubo que hacer con otras tecnologías, es imprescindible que la sociedad establezca consensos sobre cómo utilizar el Big Data, a fin de minimizar su impacto negativo. La posibilidad de recoger masivamente datos de los ciudadanos y de analizarlos ha de estar limitada por reglas que les protejan y permitan a cada individuo controlar la información sobre sí mismo. En este momento en el que se reclama participación ciudadana y transparencia en los procesos de los gobiernos en general, debe exigirse que la ciudadanía desempeñe un papel destacado en el establecimiento de pactos que les garanticen derechos sobre sus propios datos en la red y sobre el uso que se haga de ellos.

 

2. ENTREGA DUNHA TAREFA EN AGUEIRO. E COMPARTILA CO DOCENTE

http://atio.es/agueiro/pdf/Agueiro18_Alumno_comparte_traballo.pdf

 

3. CREAR PAXINA

    Engadir url

    http://atio.es/eva/sesion2/url.pdf

    Crear páxina. Engadimos ligazón e imaxes

    http://atio.es/eva/sesion2/paxina.pdf

Engadindo unha url

a. url: https://quizizz.com/

Creando a páxina

b. Descargar e descomprimir o seguinte mapa mental. Abrir con FreeMind. Exportal como imaxe png. Engadir a imaxe nunha páxina

   http://atio.es/freemind/freemind.zip

c. Engadir pdf: restas por descomposición

 

4. OS PAQUETES SCORM

http://atio.es/eva/sesion3/scorm.pdf

a. Educarex: https://constructor.educarex.es/inicio.html

b. Procomún: http://procomun.educalab.es/es

 

5. COPIA DE SEGURIDADE E RESTAURACIÓN DA AULA

http://atio.es/eva/sesion5/copia_seguridade.pdf