En moitas ocasións é o propio docente quen graba un vídeo dunha actividade ou experiencia. O primeiro que debe de facer é diminuír o peso do vídeo para que teña un tamaño apropiado para a publicación web, e a súa vez para que non supoña moito consumo de datos aos usuarios. Aínda que existen moitas maneiras de baixar o peso, é dicir os megabytes dun vídeo, deixo por aquí o método que emprego eu.

 

1. HandBrake

En Source escollemos o vídeo que desexamos baixarlle o tamaño

source.png

Na pestana Summary indícanos as dimensión que ten o vídeo. Neste exemplo ten 1920*1080 px. Pero ocupa 160 mb. Deberemos de baixarlle o tamaño, basicamente para non arruinarlle o ancho ancho de banda aos usuario que queiran visualizalo.

Pinchamos en Picture

picture.png

En Storage Geometry, baixamoslle o tamaño ata o desexado. Con un width de 512 mantén unha visualización moi boa. Ao ir baixando o ancho, automaticamente xa adapta o alto (height). Tamén deberemos definir o nome do ficheiro e o cartafol de saída. Fixámonos que o Handbrake cambia a extensión a m4v.

novasdimensions.png

Finalmente clic en Start, para que faga a conversión de tamaño. O novo tamaño do vídeo é de 33.4 Mb. Procedemos agora co ffmulticonverter a convertilo nun ficheiro mp4

2. ffmulticonverter

Empregaremos este software para convertir a extensión m4v a mp4. Se non o temos instalado, podémolo facer coa seguinte instrución:

su root

apt install ffmulticonverter

Engadimos o ficheiro que nos gardou o Handbrake. Clic en Engadir. En converter, escollemos a extensión mp4. Eliximos o cartafol de saída. Finalmente clic en Converter.

ffmulti.png

Con este software poderíamos evitar empregar o Handbrake, pois pinchado en Máis podemos observar que podemos cambiarlle o tamaño directamente. Sen embargo entendo que é máis sinxelo co Handbrake.

O tamaño final deste vídeo exemplo é de 13.2 Mb, tamaño máis razonable.

3. Publicalo en Moodle

Agora, unha vez que o docente ten o vídeo co tamaño axeitado, debe de crear unha nova páxina na cal inserilo. Vexamos o proceso:

a. Crear páxina

b. Xuntar o ficheiro de vídeo como arquivo incrustado

Enviar ficheiro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

c. Clic en engadir vídeo

Procurar o ficheiro incrustado, e seleccionar

d. clic en gardar e mostrar

Cando queremos anexar un ficheiro a unha tarefa en Moodle, podemos facelo do seguinte xeito.

 

a. Clic en Engadir unha actividade ou recurso

b. Escollemos tarefa no menú

 

c. Indicamos o nome da tarefa. Por exemplo práctica 01

d. Clic en "Xestionar arquivos incrustados"

e. Subimos o ficheiro que queiramos xuntar, por exemplo un pdf

f. Engadimos o texto, co cal enlazamos o ficheiro que incrustamos. Por exemplo, no seguinte enunciado seleccionaríamos a palabra "práctica" e faríanos clic en insertar/editar hipervínculo

g. Procuramos o ficheiro incrustado

 

Invidio.us permite visualizar e descargar os vídeos de Youtube sen publicidade. É un recursos moi interante para traballar na aula. Tamén podemos embeber  coa axuda dun iframe un vídeo en Moodle ou en Drupal

Cando queiramos compartir un vídeo, debemos de facer un cambio na url. Debemos de substituir watch?v= por embed/

https://invidio.us/watch?v=R-ZO7bsA2pA

https://invidio.us/embed/R-ZO7bsA2pA

<iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="350px" src="https://invidio.us/embed/R-ZO7bsA2pA" width="100%"></iframe>

 

En moitas ocasións queremos editar un pdf. Fichas descargadas de Internet que desexamos personalizar ou ben debuxar directamente enriba coa pantalla táctil sen necesidade de imprimilas. Coas distribucións gnu Linux dispoñemos de varios programas, con o Xournal, Gimp ou LibreOffice Draw. Pero hoxe centrarémonos no Inkscape, un programa de deseño vectorial.

1. Descargamos un ficheiro pdf. Por exemplo o seguinte, da páxina https://materialeducativoparadocente.blogspot.com

https://drive.google.com/file/d/1EHl6o3CjgQbBpFOMgMgPrhKSebhuN97R/view

2. Importamos o ficheiro pdf

3. Escollemos a páxina

4. Desagrupamos a imaxe. Facémolo un par de veces.

5. Para borrar seleccionamos un texto o unha imaxe e eliminámola, pulsando na tecla suprimir.

6. Para cambiar o texto. Clic na opción Texto do menú e Texto e tipo de letra

No cadro que aparece á dereita escollemos a pestana Texto, e aparece o texto, que podemos personalizar ao noso gusto

Tamén temos opción de engadir textos, ou trazos a man alzada.

Nas novas versións do navegador Firefox por defecto sempre corta os contidos Firefox, independentemente que teñamos actualzado o plugin de Flash (Shockwave Flash).

1. Se corta os contidos flash, pero temos o plugin flash actualizado

a. Clic en Abrir menu

abrir menu

b. Clic en complementos

complementos

c. Clic en Engadidos

d. Escollemos a opción Shockwave Flash e clic en Preferencias

e. Desmarcamos o check de Block dangerous and intrusive Flash content

f. Clic en Engadidos novamente e seleccionamos "Activar sempre"

 

2. Sen embargo cando estamos traballando cun equipo cunha versión de flash obsoleta, o propio Firefox non nos permite escoller a opción "Activar sempre". Aparece difuminada. E ademais aparece un aviso en cor vermella que nos alerta co seguinte aviso:

O normal é que actualizáramos á ultima versión de Firefox, pero só o poderemos facer no caso de que sexamos administradores do sistema operativo. Na seguinte nova, está explicado como anovar o plugin flash

https://blog.atio.es/node/133

 

Pero no caso no que non sexamos administradores do equipo e se confiamos plenamente nos contidos flash que vaiamos abrir, podemos desactivar o aviso anterior.

a. Na barra de direccións imos á seguinte dirección:

about:config

E aceptamos o aviso de risco!

b. No buscador procuramos: extensions.blocklist.enabled

c. Dobre clic na liña de configuración de extensions.blocklist.enabled, pasando o valor a false

d. Procuramos: http_https_only

E tamén configuramos Value con false (por defecto está en true)

e. Se nos diriximos novamente a fiestra de configuración de complementos, veremos que xa desaparece o aviso, e permite escoller a opción "Activar Sempre"

E ao abrir un contido flash xa podemos visualizalo correctamente.

 

 

A Xunta, a través do Plan do Litoral Galego, ofrécenos un conxunto impresionante de fotografías co litoral galego con licenza Creative Commons.

Para visualizalas, tan só debes de descarga o seguinte ficheiro, e seguidamente abrilo co Google Earth:

Descargar: fotos oblicuas - Plan do Litoral

E clic en Ver Foto 1952

Xa na imaxe, se pinchamos co botón dereito do rato e escollemos a opción "open image", abrirase o explorador coa imaxe, que podemos descargar:

 

Fai anos, dominar o inglés era un plus, unha vantaxe. Na actualidade, non dominalo ten bastantes consecuencias, pois quedas fóra de xogo, non contas. Moitas entrevistas de traballo xa son en inglés e a nivel universitario, algunhas aulas impártense nesta lingua. Aprendelo só estudando non é sinxelo. Como mellor se aprende é se hai unha emoción asociada!

Na zona de Cee (A Coruña), contamos cunha escola na natureza que organiza campamentos de inmersión lingüística con rapaces ingleses e galegos. Aproveitan, como non, para pasalo en grande: excursións, cursos de surf, vida de campamento...e como non, inglés!.

Na web da escola dispoñedes de toda a información, e ademais podedes visualizar o tipo de actividades que realizan:

https://www.4elementsgalicia.com

Campamentos de verán:

https://www.4elementsgalicia.com/upcoming-camps-2019

 

 

En determinadas versións de Ubuntu e Mint deixan de ter acceso ao EVA. Se modificamos manualmente o ficheiro /etc/resolv.conf, e substituimos o nameserver de 127.0.0.53 por 10.180.188.75, e recargando a conexión de rede, coa seguinte instrución, o navegador abre correctamente a páxina do EVA https://eva.edu.xunta.es

./etc/init.d/networking restart

Sen embargo ao reiniciar deixaremos de ter acceso ao EVA, pois o systemd recarga a configuración do resolv.conf ao seu valor por defecto 127.0.0.53. Vexamos como podes configurar a conexión e facer persistentes os cambios:

1. Modificar /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml.

Fai unha copia do ficheiro antes de modificar nada:

cp /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml.old

Fai un copia e pega. Debes de respectar os tabuladores. Se non están correctamente introducidos non daranos fallos ao aplicar os cambios con netplan apply.

Antes de editar debes de coñecer o nome da tarxeta de rede. Podes facelo con ipconfig -a ou con ip link show, e seguidamente debes de saber cal é a ip do teu equipo. Neste exemplo, engado a ip dun centro con dos rangos de IP

No meu caso, o nome da interface é: enp0s3

IP. 10.62.1651.211

Máscara de subrede: 255.255.254.0 (poño 23). Nun centro cun só rango, a máscara sería 255.255.255.0 (poñeríamos 24)

Porta de enlace (gateway 10.62.164.1)
DNS: 10.180.188.75

nano /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml 

(repito, mantén os decimais, e fíxate que o nome da interface sexa o correcto, e por suposto os datos de configuración da rede: ip, broadcast, dns, etc)

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [10.62.165.211/23, ]
      gateway4:  10.62.164.1
      nameservers:
              addresses: [10.180.188.75]

 

2. Executamos a orde

netplan apply

 

3. Comprobamos que a  nova dns aparece aqui:

cat /run/systemd/resolve/resolv.conf

O sistema imprime a nova dns que configuramos no paso 1: 10.180.188.75

 

4. Agora debemos de crear unha ligazón de  /run/systemd/resolve/resolv.conf a /etc/resolv.conf.

sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf

 

5. Reiniciamos e comprobamos que temos acceso ao EVA. Se visualizas o contido do dicheiro /etc/resolv.conf, observarás que agora xa mantén o novo servidor de forma permanente.

cat /etc/resolv.conf

 

 

RECURSOS PARA O ENCERADO DIXITAL

 

 

GUÍA RÁPIDA ACTIVINSPIRE

PRÁCTICAS ACTIVINSPIRE

Instalación de ActiveInspire en Debian

Instalación de ActiveInspire no Microsoft Windows

     Driver Windows 64

     Driver Windows 32

Paquetes de recursos ActiveInspire

Ligazóns:

     Promethean Planet

     Manual básico

     Manual avanzado

GUÍA RÁPIDA SMART NOTEBOOK

Instalación de Smart Notebook 11 na maqueta Abalar Libre 32 bits

Contidos Flash en Notebook 11 en Linux

Descarga Smart Notebook 11.4 Windows

Notebook express (versión online)

Smart Exchange

PRÁCTICAS NOTEBOOK

GUÍA RÁPIDA IQBOARD

Descargar drivers

O software débese solitcitar a IQBoard soporte@iqboard.com.es, indicando o número de serie do encerado e o sistemas operativo empregado.

Manual IQBoard Windows

Manual IQBoard Linux

Pizarra dixital online

Comunidade IQBoard

 

 

GUÍA RÁPIDA MULTICLASS BOOK

Descargar Multiclass Book Debian 32 bits

Descargar Multiclass Book Debian 64 bits

Descargar Multiclass Book Windows

O son nos EDI Multiclass con Debian

 

 

GUÍA RÁPIDA OPENBOARD

1. Instalación do software. Aclaración drivers

Descargar OpenBoard

Descargar OpenSankoré (proxecto discontinuado)

2. Os modos de traballo en Opensankoré - OpenBoard

a. Encerado

Lápices

Figuras

Textos

Ligazóns

b. Escritorio

Descargar: fotos oblicuas - Plan do Litoral

Abrir con Google Earth

Exemplo de traballo colaborativo: As fontes de Cee - CEIP Eugenio López

c. Web

Cambiar páxina por defecto ao abrilo navegador a google imaxes: https://www.google.es/imghp?hl=es

Procurar imaxe Chernobyl. Capturar pantalla.

3. Diapositivas. Crear, eliminar e ordenar.

4. Gardar, exportar, importar, creación de cartafoles e novos documentos.

5. Inserir imaxes

a. Descargar imaxe dun banco de imaxes gratuítas e inserila á presentación: https://unsplash.com/

b. Descargar imaxe dun mapa mental. http://atio.es/fi/distros.png

c. Usar mapa da galería de imaxes do OpenSankoré

d. Inserir imaxe desde galería e configurala como imaxe de fondo.

6. Ficheiros Flash

a. Desde a biblioteca. Matemáticas. Transportador

b. Desde ficheiro: http://atio.es/fi/flash.swf 

7. Ligazóns desde textos e desde imaxes

8. Aplicacións integradas: calculadora, unidades matematicas, compás

a. Debuxar unha bisectriz

b. Medir coa regra e transportador

b.Inserir vídeo con código html

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
    .video-responsive {
        height: 0;
        overflow: hidden;
        padding-bottom: 56.25%;
        padding-top: 30px;
        position: relative;
    }
    .video-responsive iframe, .video-responsive object, .video-responsive embed {
        height: 91%;
        left: 0;
        position: absolute;
        top: 0;
        width: 100%;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="video-responsive">
        <iframe src="https://www.youtube.com/embed/9aksj92T41Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
    </div>
</body>
</html>

c. Representación dunha función

d. Regretas Cuisenaire

9.Crear axenda ou tema. Exportala como pdf. Subila a Moodle

https://www.edu.xunta.gal/centros/curso8

10. Descargar un vídeo de youtube e inserirlo nunha presentación

https://www.youtube.com/watch?v=HTYrYVjaeIA&feature=share

 

En ocasións o sistema operativo Debian perde conexión co hub-usb do encerado e en consecuencia deixa de escoitarse o son. Vexamos como amañalo!

MANUAL