Instalar ou actualizar o LibreOffice de maneira sinxela

flatpak

No caso de que xa teñamos LibreOffice instalado e queiramos actualizalo, debemos de eliminar a versión anterior.

1. Abrimos o terminal e escalamos os permisos a root

usuario@debian:~$ su root

(escribimos o contrasinal)

usuario@debian:~$ apt remove --purge libreoffice*

Se despois de desintalar o libreoffice seguen aparecendo iconas do programa no Menú de aplicativos > Oficina, podemos eliminalos desde o cartafol /home/usuario/.local/share/applications/, borrando todos aqueles que comecen por libreoffice

2. Instalamos o libreoffice coa axuda do instalador de paquetes flatpak

Se non o tivesemos instalado na nosa distribución, podemos facelo co Synaptic ou ben co terminal

synaptic

root@debian:/home/usuario# apt update

root@debian:/home/usuario# apt install flatpak

Unha vez que temos o paquete flatpak instalado, procedemos a instalar o LibreOffice:

flatpak install flathub org.libreoffice.LibreOffice

Sen embargo ultimamente devolve un erro. Polo que alternativamente debemos de descarga o paquete flatpak da páxina https://flathub.org/

install.png

Seguidamente, abrimos o terminal, escalamos a root e dirixímonos ao cartafol de descargas e procedemos coa instalación do software empregando a seguinte instrución:

flatpak install org.libreoffice.LibreOffice.flatpakref

 

 

Como instalar fontes en Debian

Se queremos engadir fontes diferentes ao Debian, o primeiro é buscalas.

http://openfontlibrary.org/

http://www.theleagueofmoveabletype.com/

http://ospublish.constantvzw.org/foundry/

https://fonts.google.com/

 

Por exemplo as fontes de Google:

https://fonts.google.com/

 

Podemos filtralas por gustos. Imaxinamos que procuramos unha fonte de escritura a man:

categorías

Seguidamente pinchamos en + no modelo de letra que nos guste:

seleccionar

E aparece una nova fiestra. Nesta temos varias opcións, xa que este modelo de letra tamén o podemos engadir a unha páxina web. Sen embargo pinchamos no logo de descarga:

download

Agora debemos de descomprimir o ficheiro de descarga:

 

Debemos de copiar o cartafol resultante (neste exemplo Architects_Daughter) no cartafol /usr/share/fonts. Sen embargo un usuario non ten dereitos de escritura nesa ruta, polo que debemos de abrir o explorador de ficheiros co perfil de usuario root. Para isto seguimos os seguintes pasos:

1. Copiamos o cartafol que acabamos de descomprimir:

copiar

2. Abrimos o terminal

abrir o terminal

3. Logueámonos como root

usuario@debian:~$ su root

E escribimos o contrasinal. Debemos de ter en conta que non aparece nada na pantalla ao escribir, sen embargo está collendo de todos os xeitos os caracteres do contrasinal.

4. Abrimos o thunar, pero con permisos de root

root@debian:/home/usuario# thunar

Agora poderemos abrir, copiar ou borrar calquera ficheiros ou cartafol do sistema, coas consecuencias que isto conleva.

thunar root

Se o desexamos tamén podemos empregar o nautilus:

root@debian:/home/usuario# nautilus

5. Diriximonos á ruta /usr/share/fonts/truetype/ e pegar o cartafol que copiamos anteriormente:

fonts

6. Demos de rexenerar a caché das fontes para que apareza dispoñible. Podemos rexenerala co terminal, empregando a instrución seguinte, ou ben simplemente reiniciando o equipo:

fc-cache -f -v

Abrimos o libreoffice writer, por exemplo,  e comprobamos que xa podemos seleccionar a fonte que acabamos de instalar.

seleccionar fontes

 

E este sería o resultado:

resultado

 

Derrotados son aqueles que baixan os brazos

Texto

Se es novo tes que saber isto:

A vida escápaseche -e vaise- minuto a minuto e non podes ir ao supermercado mercar vida!
Entón, loita por vivila! Por darlle contido á vida!

A diferenza da vida humana ás outras formas de vida é que ti podes darlle (ata certo punto) unha orientación a túa vida. Ti podes (en termos relativos) ser autor do camiño da túa propia vida. Non es como un vexetal que vive porque nacestes.
Despois de nacer podes darlle un contido...ou non. Ou podes perder a razón da túa vida, e que cha merque o mercado. E pásaste toda a vida pagando con tarxetas e mercando cacharros e dáslle para adiante e ao final, despois, estás vello coma min. Todo cheo de reumatismo, roubásteste, e ¿que fixeches neste mundo?

Pero se tiveches un soño, e pelexastes por unha esperanza e intentastes permitir aos que quedan, tal vez quede un pequeno alento rodando polos outeiros, nos mares. Un pálido recordo que vale máis que un monumento, que un libro, que un himno, que unha poesía. A esperanza humana que se vai realizando nas novas xeracións.

Compañeiros! Nada vale máis que a vida, loiten pola felicidade! E a felicidade é darlle contido á vida! E rumbo á vida! E non deixar que cha rouben. E para iso non hai receita, está aquí, na conciencia, se es ousado ou empregas a marabillosa oportunidade de ter nacido, case milagrosa.

Polo demais,un segundo consello aos mozos:
O “imposible” custa un pouco máis, e “derrotado”, derrotados son só aqueles que baixan os brazos, e entréganse. A vida pode darche mil tropezóns en todos os aspectos: no amor, no traballo, na aventura do que estás pensando, nos soños do que queres concretar. Pero unha e mil veces, estás feito con forza para volver a erguerte e comezar de novo, porque o importante é: ¡o camiño!

Non hai unha meta! Non hai un arco do triunfo, non hai un paraíso que nos recibe. Non hai odaliscas que te van a recibir porque morrestes na guerra. Fastidiáchela e punto. Non, o que hai é outra cousa. É a fermosura de vivir a tope. De querer a vida -en calquera circunstancia- e loitar por ela e intentar transmitila.

Porque a vida non é só recibir, é antes de nada, dar algo do que temos, e por fodido que te atopes, sempre tes algo para darlle aos demais.

José Mujica

Instalar Gimp 2.10 en Debian

Instalando Gimp

O primeiro que podemos facer é desinstalar a versión antiga do Gimp

su root apt remove --purge gimp gimp-data

Seguidamente instalamos o flatpak. Este software serve para instalar programas sen preocuparnos polas dependencias con outro software do sistema operativo.

apt update apt install flatpak

Unha vez instalado o flatpak, procedemos coa instalación do Gimp 2.10, empregando a instrución que nos indican en gimp.org

flatpak install https://flathub.org/repo/appstream/org.gimp.GIMP.flatpakref

Teremos que responder con "y" en dúas ocasións.

Finalmente debemos reiniciar o equipo para que apareza actualizado o menú. Aparecerá no apartado de gráficos.

Recursos en liña útiles á hora de redactar un texto

Ás veces pregúntanme se hai algunha aplicación para que os nenos aprendan e melloren a redacción. Sempre lles digo que a mellor aplicación é o procesador de textos, moita práctica, paciencia e por suposto ler moito, moito. O proceso de redacción é unha actividade moi complexa a nivel intelectual. Precisa moito entrenamento e tamén certos recursos para ordenar as ideas, como  poden ser os mapas mentais. Debemos de coidar moito os aspectos de adecuación, coherencia, coidar a cohesión do texto e respectar as normas de ortográficas e de puntuación.

Cando comezamos a teclear, con máis frecuencia da desexada, asáltannos as dúbidas: ortografía, gramática, vulgarimos, etc. Penso que nos pasa a todos, moitas veces porque nos esquecemos, outras porque sempre tivemos esa dubida, etc. Entendo que é importante coñecer algunha páxina de nos axude a clarificalas, na medida do posible. Tamén debemos lembrar que o procesador de textos LibreOffice Writer conta cun corrector ortográfico e gramatical ademais dun dicionario de sinónimos.

 

diccionario.png

El proceso de producción de textos

Lingua española:

RAE  http://www.rae.es/

FUNDEU  https://www.fundeu.es/

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DÚBIDAS   http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

DICCIONARIO INVERSO https://dirae.es/

Lingua Galega:

OPENTRAD: http://www.opentrad.com/gl/inicio?. Tamén pode valernos http://traducindote.com

GAIO TRADUTOR: http://tradutorgaio.xunta.gal/TradutorPublico/traducir/index

CORRECTOR ORTOGAL: http://sli.uvigo.es/corrector/

DICIONARIO RAG: https://academia.gal/dicionario

PORTAL DAS PALABRAS: https://portaldaspalabras.gal/ (tamén ten un buscador de sinónimos)

DIGALEGO: https://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php

 

 

Engadir follas de estilo CSS a Drupal 8

drupal_8

 

Procedo a explicar o procedemento para engadir CSS en Drupal 8 co tema bootstrap, pero entendo que se fai de maneira análoga con calquera outro tema:

Accedemos á carpeta do tema, neste caso bootstrap

cd /var/www/html/drupal/web/themes/bootstrap

Editamos o seguinte fichiero:

nano bootstrap.info.yml

Na sección libraries, engadimos o nome da nosa librería personalizada, que no paso seguinte editaremos (bootstrap.libraries.yml). No meu caso engado a librería bootstrap/martin

libraries:
 - 'bootstrap/theme'
 - bootstrap/martin

Editamos seguidamente o ficheiro das librerías:

nano bootstrap.libraries.yml

E creamos unha sección ao final do ficheiro. No meu caso chameille martin

martin:
 version: VERSION
 css:
  base:
    css/base/atio.css: {}


E por último teño que crear o ficheiro atio.css en ruta /drupal/themes/bootstrap/css/base/atio.css. E neste css engado as regras CSS desexadas.

Pero, falta un paso importante. Deberemos de ir a Configuración. Neste apartado, e concretamente en Rendemento debemo de valeirar a caché, para que se cargue o novo ficheiro CSS

CSS NUN DRUPAL MULTISITE

No caso dun Drupal multisite, antes de nada deberemos de facer unha copia do tema no site correspondente

cd /var/www/html/drupal/web/themes/

cp -rp bootstrap /var/www/html/drupal/sites/blog/themes

E tal e como expliquei desde o principio, seguir os mesmos pasos, pero iso si, coa nova ruta específica para o site correspondente, neste caso blog (/var/www/html/drupal/sites/blog/themes)

CSS EXTERNO

Se desexamos ter un ficheiro CSS externo, que nos poida servir para varios sitios con Drupal, cambiamos na librería bootstrap.libraries.yml

martin:
 version: VERSION
 css:
  base:
   https://atio.es/pub/blog_atio.css: { type: external, minified: true}

 

 

Os mapas mentais. FreeMind

Non é novidade de que os mapas mentais constitúen unha valiosa ferramenta para memorizar moita información. Para min a razón é sinxela. A nosa menta desenvólvese mellor con imaxes que con información desenlazada. Nós a unha imaxe podemos darlle moita información e polo tanto o a facilidade para integrala é maior. Forma parte dos recursos do inconsciente, tan grande como a biblioteca de Alexandría.

Logotipo FreeMind

Deixo un sinxelo manual dun programa chamado FreeMind. Para instalalo executamos a seguinte instrución desde o terminal, ou ben procuramos o seu nome desde o synaptic:

#apt install freemind

Tutorial:

https://blog.atio.es/sites/blog/files/freemind/FreeMind.pdf

Exemplo:

http://atio.es/freemind/freemind.zip

 

SESIÓN 2. PFPP EDIXGAL CEIP Rodríguez Cadarso - Noia

1. OS FICHEIROS

http://atio.es/eva/sesion2/ficheiro.pdf

a. Engadir pdf: restas por descomposición

2. ENGADIR RECURSOS A UNHA PÁXINA

a. Engadir un vídeo de youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2vHtDF0D7PM

b. Descargar e descomprimir o seguinte mapa mental. Abrir con FreeMind. Exportal como imaxe png. Engadir a imaxe nunha páxina

   http://atio.es/freemind/freemind.zip

c. Google Maps

3. OS PAQUETES SCORM

http://atio.es/eva/sesion3/scorm.pdf

a. Educarex: https://constructor.educarex.es/inicio.html

b. Procomún: http://procomun.educalab.es/es

4. COPIA DE SEGURIDADE E RESTAURACIÓN DA AULA

http://atio.es/eva/sesion5/copia_seguridade.pdf

5. CONFIGURACIÓN DA AVALIACIÓN.

  http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/cualificacion.pdf

   Práctica.

   a. Creación das categorías de avaliación  (ponteración 60%)

   b. Creación das subcategorías: exames, probas de avaliación continua (ponderación 40%)

   c. Caderno (ponderación 10%)

   d. Engadir notas desde informe de avaliación

   e. Visualización das notas polo alumno.

6. VISUALIZACIÓN DO INFORME E INTERPRETACIÓN DA AVALIACIÓN DUNHA UNIDADE DE NETEX 

   http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/avaliacion_netex.pdf

 

Galiza, terra de Tux

Galiza, unha das poucas comunidades na que os seus docentes ensinan en GNU/Linux. Un orgullo contar cunha comunidade de docentes que miran ao futuro, a aquilo polo que apostan as universidades, os grandes centros de investigación, as grandes tecnolóxicas, os programadores. Será a tecnoloxía dos nodos de Internet das cousas, que hoxe tan só podemos albiscar a través dunha fenda. Foi un reto, unha aposta decidida dos ensinantes en prol da liberdade e a modernización tecnolóxica. Chegou deste xeito o concepto de software libre ás aula, que vai moito máis aló das características dunha licenza, configurando unha forma de ser, a de dar sen pedir nada a cambio, a de compartir, a do respecto pola propiedade intelectual, a da defensa das linguas minoritarias. Tantas cousas!

logotipo Tux