Xunto un cartafol comprimido que emprego como mestre para a maquetación de diferentes manuais en markdown/Latex  no software RStudio. Ireino mellorando co paso do tempo.

[... ]Como xa vimos na nova https://blog.atio.es/node/395, os exercicios seriados resultan moi útiles para o alumnado.

[... ]