jail

by Barnellbe


Non sería a primeira vez que estragamos o grub do sistema e vémonos na obriga de recuperalo. Se queremos cambiar o contrasinal de root, instalar unha nova aplicación ou mesmo actualizalo kernel. Podémolo facer coa axuda dun usb live ou dun cd e unha magnífica ferramenta para recuperar sistemas incluida na distribución, chamada chroot, aínda que descoñezamos o contrasinal de root do sistema a reparar. No meu caso, dispoño dun Kali Linux en un dos discos duros, sen embargo un día deixou de arrancar, deixando unha mensaxe na pantalla que poñía (initramfs). Explico como fixen que arrancara novamente:

Cargamos o sistema operativo desde o lapis. E ímonos ao terminal:

bash

Creamos unha carpeta na cal montar a unidade onde teñamos instalado o linux que queremos reparar. No meu caso vou recuperar o arranque dun kali linux (basado en Debian), que teño instalado na unidade /dev/sdb1.

mkdir -p kali/{sys,proc,dev/pts}

A anterior instrución é equivalente a ir creando os seguinte cartafois de forma manual. Obviamente resulta máis cómodo co comando previo.

mkdir  /mnt/kali

mkdir /mnt/kali/proc

mkdir /mnt/kali/sys

mkdir /mnt/kali/dev

mkdir /mnt/kali/dev/pts

Montamos a unidade na que teñamos instalado o sistema anfitrión, no meu caso un kali linux. Para aclarar en que unidades está instalado un sistema operativo, podemos axudarnos da orde fdisk -l ou ben gparted.

mount /dev/sdb1 /mnt/kali

Montamos tamén e de maneira manual /dev/ /dev/pts /proc e /sys:

mount -o bind /dev /mnt/kali/dev

mount -o bind /dev/pts /mnt/kali/dev/pts

mount -o bind /sys /mnt/kali/sys

mount -o bind /proc /mnt/kali/proc

Os puntos seguintes en teoría non sería necesario facelos, pero se ao facer chroot non dispós de conexión á rede, o único que hai que facer é copiar o sources.list e o resolv.conf. No caso do resolv.conf, pode ocurrir que o sistema nos indique que o ficheiro orixe e destino é exactamente o mesmo. Se fora así, eliminámolo do sistema operativo kali e copiámolo do sistema que teñamos activo (usb, por exemplo).

cp /etc/apt/sources.list /mnt/kali/etc/apt/sources.list

rm /mnt/kali/etc/resolv.conf

cp /etc/resolv.conf /mnt/kali/etc/resolv.conf

Cargamos o chroot

chroot /mnt/kali /bin/bash

Xa estamos no sistema operativo anfitrión con dereitos de root. Agora podemos cambiar contrasinais, reparar grub, instalar aplicacións, agregar usuarios, etc.

apt-get update

apt-get install ...

No meu caso e coa idea de recuperar o grub, o que fixen foi actualizar o grub:

update-grub

Unha vez feitos os cambios, para sair de chroot escribimos a orde exit:

exit

E por último debemos de desmontar as carpetas sys, dev, proc:

umount /mnt/kali/proc/

umount /mnt/kali/sys/

umount /mnt/kali/dev/pts/

umount /mnt/kali/dev/

Reiniciamos o equipo e arrancamos o equipo. No meu caso, kali estaba novamente activo.

kali_linux

 

 

hdd

 

En moitas ocasións non nos resulta de interese que aparezan algunhas particións na conta dun usuario. Por exemplo, se temos configurado un arranque dual, pode que non nos interese que desde o noso Linux se poidan abrir as carpetas de windows. Tamén, en ocasións o usuario con privilexios de root quere dispoñer dunha partición para copias de seguridade, pero que non poida acceder un usuario.

su root

cd /etc/udev/rules.d/

Creamos o ficheiro 10-local.rules, no caso de que non exista.

touch 10-local.rules

Editamos o ficheiro e engadimos a partición que queiramos ocultar. Neste exemplo vou ocultar a sdb2

nano 10-local.rules

KERNEL=="sdb2", ENV{UDISKS_IGNORE}="1"

Reiniciamos. A partir deste momento un usuario sen dereitos de root non poderá nin ver nin acceder a dita partición.

konica

 

O primero que debemos de coñecer é a ip da impresora.

Seguidamente dirixímonos a páxina do fabricante e descargamos o ficheiro ppd do modelo Bizhub c258

https://www.konicaminolta.es/es/business-solutions/productos/oficina/impresoras-multifuncionales/sistemas-de-impresion-color/bizhub-c258/descargas.html

Descargamos o ficheiro: IT5PPDLinux_600020000MU.zip

Descomprimimolo: unzip IT5PPDLinux_600020000MU.zip

Entramos en cups: http://localhost:631

Instalamos impresora. Engadimos o ficheiro KOC658SX.ppd que atopamos na seguinte carpeta:

Accedemos á carpeta /IT5PPDLinux_600020000MU/Spanish/CUPS1.2#

Abrimos o xestor de impresoras (Inicio > Sistema > Print Settings), nas propiedades da impresora mudamos o enderezo lpd://KMA30E9F/print.... por socket://192.168.1.99, é dicir socket://ip_da_impresora

 

 

 

 

canon

 

Procedemento para a instalación da fotocopiadora Canon IR3025N, e tamén válido para moitos outros modelos Canon.

Accedemos á páxina do fabricante e escollemos a fotocopiadora:

https://www.canon.co.uk/support/products/imagerunner/

No caso da impresora Canon IR 3025n, empregaremos o seguinte enderezo

https://www.canon.co.uk/support/products/imagerunner/ir3025n.aspx?type=drivers&language=&os=Linux%20(32-bit)

Descargamos o ficheiro seguinte:

linux-UFRII-drv-v340-uken.tar.gz

Descomprimimos

tar zxf linux-UFRII-drv-v340-uken.tar.gz

No caso que o Debian sexa un 32 bits, entramos na carpeta seguinte:

linux-UFRII-drv-v340-uken/32-bit_Driver/Debian$

e se o noso sistema é 64 bits, na seguinte:

linux-UFRII-drv-v340-uken/32-bit_Driver/Debian$

Escalamos a root

su root (indicamos contrasinal)

Procedemos coa instalación de tódolos paquetes .deb

dpkg -i *.deb

Seguidamente dirixímonos a cups e procuramos o driver da impresora. Agora xa aparece para proceder coa súa instalación

http://localhost:631

 

 

edixgal

 

Estas foron as presentacións que empreguei para presentar Edixgal aos coordinadores nas III Xornadas Edixgal no CAFI 2017. Deixoas por aquí por se resultan de interese.

Presentación

Que é EDIXGAL?

O EVA Dixital

O cliente offline

*Aclaración. Para que os ultra comecen a sincronizar co servidor de centro e deste xeito comecen a cargar no portátil os libros dixitais deberán de loguearse no cliente offline os rapaces, cos seus respectivos contrasinais.

 

 

ssd

Pode resultar de interese dispoñer dunha copia de seguidade dunha partición ou dun cartafol. Coa axuda dos seguintes ficheiros, esta tarefa resultará doada:

Descargar backup.sh

Descargar rsync.awk

Tamén deberemos de instalar no sistema dúas utilidades, no caso de que non as teñamos xa instaladas:

rsync: apt-get install rsync

zenity: apt-get install zenity

O primeiro que debemos de facer é asignarlle permisos de execución a backup.sh. Seguidamente debemos de editar este ficheiro e debemos de personalizar dúas liñas:

#!/bin/bash
#Definimos nunha variable a unidade de destino dos datos
DESTINO=/run/media/usuario/DATOS/backupjessie64
#Definimos a variable START_TIME, que collerá a fecha.
START_TIME=$(/bin/date +%s)
NOME_CARPETA_BACKUP=$(/bin/date +%d-%m-%Y:%H:%M)
#creamos carpeta na cal montar a unidade sdd1, que é a unidade donde imos gardar a copia de seguridade de /home
install -d $DESTINO
#montamos a unidade sdd1 na carpeta /media/backup
mount /dev/sda1 $DESTINO

Finalmente executamos o script:

./backup.sh

rematou

 

O primeiro que debemos facer é instalar

apt-get install numlockx

Seguidamente creamos un ficheiro chamado numlockx.desktop co seguinte contido:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=numbloqx
Comment=
Exec=numlockx
Icon=
Path=
Terminal=false
StartupNotify=false

Gardámolo na seguinte ruta: /etc/xdg/autostart/numbloqx.desktop

Reiniciamos e xa teremos o teclado numérico bloqueado por defecto

screenfetch

 

Debemos de instalar o paquete screenfetch

apt-get install screenfetch

Para visualizar a información no terminal de forma automática, debemos de engadir unha  liña ao final do ficheiro .bashrc, situado en /home/nomeusuario

if [ -f /usr/bin/screenfetch ]; then screenfetch; fi

Non debemos de esquecer de copiar o ficheiro .bashrc en /etc/skel se queremos que os novos usuarios creados desde este momento dispoñan desta mellora.

Subscribe to