opensankore

OpenSankoré é un programa libre para o manexo dos encerados dixitais. Sen embardo o seu desarrollo detívose fai  uns anos coa version 2.5.1. e no ano 2014. Recentemente o sitio oficial pechou, deixándonos sen este servizo. Sen embargo, podemos continuar descargando programa nun servidor non oficial:

http://laurent.bellegarde.free.fr/ubuntu/

Posteriormente xurdiu un fork de Sankoré moi interesante chamado OpenBoard. Podémolo descargar na seguinte ligazón:

openBoard

http://openboard.ch/download.en.html

Sen embargo non dispoñemos dunha versión para 32 bits, sendo todas para 64 bits.

Como instalar OpenBoard en Debian Stretch 32 bits

Para isto ímonos aproveitar do traballo realizado polo equipo de desenvolvemento de PrimTux. Trátase dunha fantástica distribución destinada aos máis pequenos. Está basada en Debian Stretch 9.2. https://primtux.fr/

primtux

O primeiro que debemos de facer é engadir o repositorio de primtux ao ficheiro de fontes:

usuario@debian:~$ nano /etc/apt/sources.list

deb http://depot.primtux.fr/repo/debs/ Primtux2-Stretch main

Engadimoso a clave gpg para asegurarnos que nos estamos comunicando co auténtico servidor de primtux:

wget -q -O key http://depot.primtux.fr/repo/debs/key/PrimTux.gpg.key

apt-key add key

Actualizamos e instalamos:

apt-get update

apt-get install openboard-stretch

Se quixeramos instalar o software en Debian Jessie, teríanos que engadir no ficheiros sources.list os repositorios de Stretch, actualizar e instalar o openboard-stretch, aceptando a instalación de moitas librerías e paquetes. Finalmente, despois deste proceso, tamén funciona en Jessie.

 

drupal

1. INSTALACIÓN DE COMPOSER

mv composer.phar ~/bin/composer.phar

mkdir ~/bin

cd ~/

Creamos un alias as composer. Para iso creamos o profile de bash

touch .bash_profile

nano ~/.bash_profile

alias composer="php -d suhosin.executor.include.whitelist=phar ~/bin/composer.phar"

source ~/.bash_profile

comprobamos que funciona:

composer

 

2. INSTALACIÓN DE DRUSH

cd ~/bin

mkdir drush

descargamos a última versión de drush

git clone https://github.com/drush-ops/drush.git ~/bin/drush

cd ~/bin/drush

composer install 

Cando executaba a sentencia anterior o sistema imprimía un erro de memoria con un "Allocated Memory". Para solventar esta paso observei que o meu vps non dispón de memoria suficiente (512 mb) e non dispoñía de swap. Engadín 1 GB de memoria á Swap. Para iso seguín este titorial

composer install

Se neste punto comprobamos a versión de drush, obtemos que estamos coa versión 9.x-dev. Pero esta versión non nos vale, xa que da erros ao executar as sentencias de actualización da base de datos de Drupal, escribindo un deprecated instruction. Para a actualización do Drupal 8.4.2, precisamos a versión de Drush 8.1.15

mkdir ~/bin/drush8

cd ~/bin/drush8

composer require "drush/drush:8.*"

Creamos un alias á version drush8

alias drush='~/bin/drush8/vendor/bin/drush'

Este alias debemos de metelo no .bash_profile, senón ao reiniciar o servidor perderanse os cambios

nano ~/.bash_profile

engadimos:

alias drush='~/bin/drush8/vendor/bin/drush'

e actualizamos

source ~/.bash_profile

comprobamos que funciona

drush --version

Agora obtemos a versión de drush 8.1.15 precisa

 

3. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

Antes de nada facemos copia de seguidade da base de datos de Drupal e do cartafol no que teñamos instalado o Drupal.

a. Poñemos o sitios en modo mantemento

cd /var/www/html/drupal

drush sset system.maintenance_mode 1

(Tamén o podemos facer sen ir ao cartafol empregando sentencias deste xeito:

drush --root=/var/www/html/drupal/ --uri=blog.atio.es sset system.maintenance_mode 1)

b. Reconstruímos a caché

drush cr

c. Actualizamos as dependencias de composer:

Seguimos en: cd /var/www/html/tic/drupal

composer update

d. Actualizar Drupal

composer require drupal/core:8.4.2 --update-with-dependencies

drush updb

Sen embargo aquí atopei moitos fallos. Por exemplo o seguinte:

root@debian:/var/www/html/drupal# drush pm-uninstall mbase
Drupal\Core\Extension\InfoParserException: Unable to parse themes/mbase/mbase.info.yml The reserved indicator "@" cannot  [error]

Neste caso dirixinme ao cartafol dos temas e eliminei a carpeta mbase

Tamén se presentaron fallos co módulo imce a co tagadelic. Neste caso elimineinos da base de datos coas seguintes instrucións:

drush sql-query "DELETE FROM key_value WHERE collection='system.schema' AND name='imce';"
drush sql-query "DELETE FROM key_value WHERE collection='system.schema' AND name='tagadelic';"

Aínda así non resolvín o erro tagadelic_list. Sen embargo executoume correctamente as dúas sentencias seguintes de actualización:

drush updb

drush pm-update

e. Quitamos o modo mantemento do sitio:

drush sset system.maintenance_mode 0

f. Reconstruímos a caché

drush cr

Con isto xa accedemos ao sitio e visualizase ben, sen embargo ao crear contidos, imprimía un erro inesperado. Ao dirixirme a Informes -> Mensaxes recentes de rexisto e filtrando os erros obtiña o seguinte:

Drupal\Component\Plugin\Exception\PluginNotFoundException: The "php_code" plugin does not exist. in Drupal\Core\Plugin\DefaultPluginManager->doGetDefinition() (line 52 of
/var/www/html/tic/drupal/core/lib/Drupal/Component/Plugin/Discovery/DiscoveryTrait.php).

Polo que parecía o erro estábao dando o módulo PHP Filter, pois estaba desactivado. Sen embargo cando o intentaba activar, o drupal non me deixaba, pois decíame que tiña un ficheiro de configuración activo. Poiden solucionalo instalando o módulo Easy Install que podemos atopar no seguinte enderezo:

https://www.drupal.org/project/easy_install

Con este módulo, ao pinchar en extend, aparece unha nova pestana que indica "Purge configurations", eleximos o módulo php_filter e eliminamos todas as configuracións

Seguidamente vamos a módulos, e activamos novamente o PHP FILTER

4. ERROS

Se despois de facer todo o proceso, aparece esta mensaxe

O sitio web atopou un erro inesperado.
Por favor, inténteo de novo máis tarde.

Podemos revisar o erros de php, para visualizar que módulos están dando fallos.

admin/reports/dblog (log de php)

Ese módulo debemos de desinstalalo, eliminar toda a configuración (co módulo easy install)e proceder a instalalo novamente.

 

 

digitalocean

Deixo por aquí como actualicei o servidor de DigitalOcean no cal teño aloxado entre otras cousas este blog. Con moita probabilidade o proceso é moi parecido para outros servizos de VPS. Fixen unha actualización de Debian Jessie 8.2 a Debian Stretch 9.2. A primeira razón pola que fixen a actualización foi para enredar e pasalo ben, pois como teño sinalado noutras ocasións, GNU/Linux é divertido. A segunda razón foi para engadir PHP 7.0, que como xa lera na web, incrementa moito a velocidade de resposta do Drupal e outras páxinas, como comprobei máis tarde. Con toda seguridade hai outras formas de facelo, moito máis profesionais e sinxelas, pero este blog non deixa de ser unhas anotacións para internautas como ti que só procura aprender e disfrutar da informática.

root@debian:~:# apt update && apt upgrade

Facemos unha copia de seguridade do ficheiro sources.list:

root@debian:~:# cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.orig

root@debian:~:# nano /etc/apt/sources.list

E engadimos o seguinte contido:

deb http://mirrors.digitalocean.com/debian stretch main

deb-src http://mirrors.digitalocean.com/debian stretch main

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main

deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main

deb http://mirrors.digitalocean.com/debian stretch-updates main

deb-src http://mirrors.digitalocean.com/debian stretch-updates main

Actualizamos as fontes e facemos un upgrade:

root@debian:~:# apt update && apt upgrade

Facemos o salto á versión Stretch

root@debian:~:# apt dist-upgrade

Reiniamos e comprobamos a versión instalada

root@debian:~:# reboot

root@debian:~:# cat /etc/debian_version

Obtendo o seguinte resultado: 9.2

Sen embargo non me funcionaba o Apache2. Decidín reinstalar LAMP (Apache, php e mysql)

O primeiro que fixen foi unha copia dos sites-avaliable e sites-enabled do Apache2 e seguidamente reinstalar os servizos.

root@debian:~:# cp -r /etc/apache2/sites* /home/copia_sites

root@debian:~:# apt remove --purge apache2

root@debian:~:# apt install apache2

root@debian:~:# apt-get remove php5

root@debian:~:# apt install php

root@debian:~:# /etc/init.d/mysql stop

root@debian:~:# apt-get --purge remove mysql-client mysql-server mysql-common

root@debian:~:# apt-get install mysql-client mysql-server mysql-common

root@debian:~:# service mariadb start

root@debian:~:# sudo apt-get install php-mysql

E ademais instalamos dúas utilidades, sendo necesaria a primeira para que funcione correctamente o phpmyAdmin

root@debian:~:# apt install php-mcrypt php-curl php7.0-gd

E finalmente debemos de cambiar a confirguación do apache2.conf. Debemos de substituir AllowOverride None por AllowOverride All

root@debian:~:# nano /etc/apache2/apache2.conf

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
#    AllowOverride None
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
brion

 

1. Engadir, quitar libros. Ordenar e ocultar.

2. Cambio de estilo de visualización (de grella a temas e de temas a grella).

3. Engadir contidos

4. Engadir unha tarefa. Entrega web ou entrega como ficheiro.

 http://atio.es/eva/sesion3/tarefas.pdf 

Proposta

 Elabora un resumo do seguinte texto:

 Fonte: CCPTIC - http://uoc.edu 

Desde hace años, las nuevas tecnologías permiten que cada cual monitorice y publique todo lo que hace en su vida pública y privada (a través de las redes sociales, por ejemplo). Igualmente, estas mismas tecnologías permiten a empresas y administraciones explicar al mundo qué hacen y con quién lo hacen. Esta información puede después ser puesta en relación: la búsqueda del nombre de una persona concreta en Google revelará no solo su lugar de trabajo, sino la foto de esa fiesta a la que fue, esa multa que le pusieron o ese día que salió en televisión. Al poner en relación pequeñas piezas de información, se va conformando una imagen digital de cada individuo.

Existen desde hace tiempo las tecnologías y los mecanismos para obtener datos sobre quién es cada uno y qué hace; en muchos casos, de hecho, los individuos son conscientes y cómplices de este proceso. Lo que ocurre detrás de la vista pública es el análisis masivo de estos datos para identificar y clasificar a los ciudadanos, con dos grandes objetivos: la seguridad (el control social preventivo y masivo) y el marketing (la identificación de perfiles de consumidores). Estos dos grandes objetivos, además, están relacionados: a menudo las empresas crean la infraestructura de recogida de datos (a través de redes sociales, servicios de mensajería o servicios de fidelización) y los gobiernos consiguen acceso ilimitado a esa información.

El cometido del Big Data es crear sistemas para la comprensión de esos datos, aportando fórmulas para establecer relaciones que aporten una información demasiado compleja para ser captada a simple vista. Es decir, antes del Big Data un supermercado podía saber si una mujer era cliente habitual, qué compraba y cuánto gastaba. Con el Big Data el supermercado puede saber, basándose en los patrones de consumo de esa mujer (captados por su tarjeta cliente) y el cruce de estos con otros datos (acuerdos estratégicos con bancos, empresas de seguros, etcétera), si, por ejemplo, está embarazada y en qué momento de gestación se encuentra. Este nuevo escenario tiene potencialidades como el desarrollo y optimización de nuevos productos y servicios, o la innovación y la generación de inteligencia sobre procesos sociales. Sin embargo, también tiene riesgos, como han puesto sobre la mesa algunas asociaciones de consumidores, que han denunciado la intromisión en el derecho a la intimidad.

Para entender los problemas que todavía conlleva el Big Data, pensemos por un momento en otra tecnología que en su día supuso un cambio a muchos niveles: el coche. Con la invención del motor se creó un dispositivo capaz de acortar tiempos de viaje y costes de transporte, pero también capaz de provocar accidentes. Así que la sociedad llegó a ciertos compromisos: se obligó a los fabricantes a hacer coches con medidas de seguridad para pasajeros y viandantes, limitamos las velocidades máximas, instalamos semáforos, y se creó un sistema de seguros y responsabilidad civil. No se ganaron todas las batallas y los coches siguen siendo capaces de ir a velocidades superiores a las máximas legales, pero a ningún fabricante se le ocurriría hoy sacar al mercado un coche sin cinturón de seguridad, aunque instalarlos suponga un coste mayor.

El problema del Big Data es que se ha construido el vehículo pero no se ha llegado a los consensos sociales, políticos y legales que permitan minimizar el impacto negativo de esta nueva tecnología. Se tiene claro cómo recoger masivamente los datos de la gente, cómo espiar cada uno de sus pasos, cómo compartir esta información con otros agentes económicos y cómo cruzar datos de centenares de fuentes diferentes. Ahora bien, se desconoce cómo proteger efectivamente a la persona que ha generado estos datos, ni cómo pedirle permiso y cederle el control de lo que ocurre con ellos.

    Posible resposta:

Las nuevas tecnologías manejan una gran cantidad de información sobre los ciudadanos, desde datos oficiales que manejan los gobiernos, pasando por las preferencias comerciales que las empresas recopilan, hasta detalles personales que voluntariamente introducen los usuarios en redes sociales; por el momento, todo se acumula de forma masiva e indiscriminada en la red. El llamado Big Data tiene como propósito crear sistemas para unificar, relacionar y comprender todos esos datos. Una herramienta de procesamiento tan potente como para conseguir ese objetivo abrirá importantes posibilidades (por ejemplo, se podrán desarrollar nuevos productos y publicidad adecuada a cada consumidor, o también entender procesos sociales complejos); pero también conlleva riesgos como la vulneración del derecho a la intimidad de las personas. Del mismo modo que hubo que hacer con otras tecnologías, es imprescindible que la sociedad establezca consensos sobre cómo utilizar el Big Data, a fin de minimizar su impacto negativo. La posibilidad de recoger masivamente datos de los ciudadanos y de analizarlos ha de estar limitada por reglas que les protejan y permitan a cada individuo controlar la información sobre sí mismo. En este momento en el que se reclama participación ciudadana y transparencia en los procesos de los gobiernos en general, debe exigirse que la ciudadanía desempeñe un papel destacado en el establecimiento de pactos que les garanticen derechos sobre sus propios datos en la red y sobre el uso que se haga de ellos.

 

5. Sistemas de comunicación cos alumnos e coas familias (Espazo Abalar - Abalar Móbil)

A miña aula http://atio.es/eva/sesion5/A_minha_clase.pdf

Espazo Abalar: https://www.edu.xunta.es/abalar

6. Copia de seguridade e restauración

http://atio.es/eva/sesion5/copia_seguridade.pdf

Pode ser de utilidade que o sistema nos avise de determinados acontecementos, por exemplo unha actualización automática. Tamén pode valer para que unha aplicación web que teñamos instalada nos lembre no correo electrónico o contrasinal esquecido, e como non para o envío de correos a través do terminal. Unha maneira de facelo é empregando o servidor de correo Exim4. Procedamos a configuralo:

su root

dpkg-reconfigure exim4-config
aceptar_exim4

Aceptamos

servidor

Eliximos a opción: O correo envíase por un servidor; recíbese por SMTP ou fetchmail. Aceptamos. Aceptamos novamente a nova fiestra informativa.

nome_servidor_correo

Engadimos calquera nome ao servidor de correo. Aceptamos a seguinte fiestra informativa.

ip

Mantemos a configuración da ip para as conexións smtp entrantes:  127.0.0.1; ::1. Na seguinte fiestra na que se nos pide Outros destinos para os que se acepta correo, deixamolo en branco, e na seguinte tamén o deixamos en branco cando nos pregunta polas Máquinas para as que se remite correo.

servidor de correo sainte

Configuramos o nome do servidor de correo saínte como: smtp.gmail.com::587

Obviamente, se empregamos outro servidor de correo saínte, deberemos de mudar a configuración, tanto no enderezo como no porto.

Na seguinte fiestra pregúntasenos se queremos agochar o nome de local no correo de saínda (no meu caso "fornella"). Eu elixo que non. Acepto a seguinte xanela informativa. Na seguinte fiestra pregúnta se debe de minimizar o número de consultas DNS. Elixo non sen ter moi claro a importancia da cuestión.

gardado_correo

No método de gardado do correo, escollo a opción Formato mbox en /var/mail. Aceptamos a seguinte ventana informativa. Seguidamente indícanos se debe de partir a configuración en ficheiros pequenos, contestei non. Tampouco teño moi claro a importancia de escoller unha ou outra opción. Ao aceptar reiniase o exim4.

Editamos o ficheiro /etc/exim4/passwd.client

mousepad /etc/exim4/passwd.client

Debemos de engadir as seguintes tres liñas, obviamente cambiando contadecorreo pola conta que queiras empregar e o seu respectivo contrasinal.

gmail-smtp.l.google.com:contadecorreo@gmail.com:contrasinal
*.google.com:contadecorreo@gmail.com:contrasinal
smtp.gmail.com:contadecorreo@gmail.com:contrasinal

Reiniciamos o servizo:

service exim4 restart

Se queremos probar o seu funcionamento, podemos facelo coa seguinte instrución:

echo Proba desde Exim4 | mail martintecnoloxia@gmail.com -s "O servidor Exim4"

O Gmail avisaranos cun correo de alerta "Alguén ten o teu contrasinal", no caso que descoñeza a dispositivo desde o cal facemos o envío de correo, por iso debemos de revisar os dispositivos e tamén permitir o login desde sitios non seguros. Esto farémolo directamente desde un correo que nos envía:

revisqasifuneuprotexer

E recibimos as mensaxes:

recibido

Agora podemos configurar o sistema para que nos envío o correo interno á conta previamente definida. Para isto editamos o ficheiro:

nano /etc/aliases

E engadimos ou editamos a liña de root, sinalando a conta de correo.

aliases

 

 

Moitos usuario procuran un programa alternativo a Deep Freeze do sistema operativo Windows para Linux. Unha alternativa posible é Ofris.

1. Creamos un novo usuario que queiramos conxelar, por exemplo o usuario alumno

su root

adduser alumno

2. Descargamos o paquete ofris da seguinte ligazón:

a. 32 bits: http://goo.gl/V94Qs

b. 64 bits: http://goo.gl/DleLl

Para saber se a maqueta coa que estamos é 32 ou 64 bits,  podemos teclar a seguinte orde:

uname -m

Se a resposta é i686, trataríase dun sistema de 32 bits

3. Instalamos o paquete o gdebi, ou tamén se o preferimos co terminal:

dpkg -i ofris-en_1.9.05-build2~tahutek~maverick_i386.deb

4. Executámolo programa . Para iso abrimos o terminal, e escalamos a root.

su root (indicamos o contrasinal)

ofris-en

5. Se escollemos a opción 2, podemos conxelar o sistema para un usuario en concreto. Neste exemplo sería o usuario alumno. Se escollemos a opción 4, podemos desconxelar o sistema.

 

logo_Pindo

 

1. O software libre no ensino

2. Instalación con gdebi do actualizador automático v. 1.3

3. Prácticas coa maqueta Abalar

     a. Coñecer a versión coa que estamos traballando
 lsb_release -a

 uname -a

 uname -m
 
     b. Usuarios
         como pasar de usuario a root
 su root
         Abrir nautilus desde root. Onde pode escribir un usuario
        
         Cambiar nautilus por defecto
 
     c. Xestión cartafoles
 
         i. Gardar traballos nun lápis.
         ii. Visualizar carpetas ocultas
         iii. Comprimir e descomprimir ficheiros
         iv. formatear usb    
 
      d. Configurar escritorio. Engadir acceso directos
 
      e. Cambiar aplicativos favoritos
 
      f. Instalación de aplicativos desde o repositorio
 
              i. Actualización fontes /etc/apt/sources.list
 apt-get update
             ii. Synaptic (actualizar fontes)
                       
                          -flowblade
                       
          iii. Con paquete .deb  (actualizador abalar)
 
                        - con gdebi: https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2/mod/resource/view.php?id=2840
 
                        - desde o terminal dpkg -i : https://www.dropbox.com/install-linux
       
   iv. Desde terminal
  apt install krita
      g. Configurar a rede
     
      h. Engadir unha impresora en rede con CUPS (http://localhost:631)
 
      i. Arrancar o sistema con usb live

4. A maqueta libre Abalar

    Documentación: Aula Aberta Abalar

    Descarga Maqueta Libre Abalar 32 bits

    Descarga Maqueta Libre Abalar 64 bits

5. Como crear  un lápis usb desde a imaxe iso

   a. Desde Microsoft Windows: Rufus portable

   b. Desde Linux. Desde o terminal

        b.1. Inserimos o lápis usb no puerto. Miramos que unidade lle asigna o Debian.

               Desde o terminal, e entrando como root

  su root (engadimos o contrasinal)

  fdisk -l

  gparted (se non estivera instalado apt install gparted)

        Se a unidade usb fose sdb1:

  dd if=ruta/abalar.iso of=/dev/sdb

         Importante: of= sdb   sen número de partición (sdb1)

6. Instalación da maqueta Abalar
 

Subscribe to