46 visitas

Instalando Gimp

O primeiro que podemos facer é desinstalar a versión antiga do Gimp

su root apt remove --purge gimp gimp-data

Seguidamente instalamos o flatpak. Este software serve para instalar programas sen preocuparnos polas dependencias con outro software do sistema operativo.

apt update apt install flatpak

Unha vez instalado o flatpak, procedemos coa instalación do Gimp 2.10, empregando a instrución que nos indican en gimp.org

flatpak install https://flathub.org/repo/appstream/org.gimp.GIMP.flatpakref

Teremos que responder con "y" en dúas ocasións.

Finalmente debemos reiniciar o equipo para que apareza actualizado o menú. Aparecerá no apartado de gráficos.

150 visitas

Ás veces pregúntanme se hai algunha aplicación para que os nenos aprendan e melloren a redacción. Sempre lles digo que a mellor aplicación é o procesador de textos, moita práctica, paciencia e por suposto ler moito, moito. O proceso de redacción é unha actividade moi complexa a nivel intelectual. Precisa moito entrenamento e tamén certos recursos para ordenar as ideas, como  poden ser os mapas mentais. Debemos de coidar moito os aspectos de adecuación, coherencia, coidar a cohesión do texto e respectar as normas de ortográficas e de puntuación.

Cando comezamos a teclear, con máis frecuencia da desexada, asáltannos as dúbidas: ortografía, gramática, vulgarimos, etc. Penso que nos pasa a todos, moitas veces porque nos esquecemos, outras porque sempre tivemos esa dubida, etc. Entendo que é importante coñecer algunha páxina de nos axude a clarificalas, na medida do posible. Tamén debemos lembrar que o procesador de textos LibreOffice Writer conta cun corrector ortográfico e gramatical ademais dun dicionario de sinónimos.

 

diccionario.png

El proceso de producción de textos

Lingua española:

RAE  http://www.rae.es/

FUNDEU  https://www.fundeu.es/

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DÚBIDAS   http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

DICCIONARIO INVERSO https://dirae.es/

Lingua Galega:

OPENTRAD: http://www.opentrad.com/gl/inicio?. Tamén pode valernos http://traducindote.com

GAIO TRADUTOR: http://tradutorgaio.xunta.gal/TradutorPublico/traducir/index

CORRECTOR ORTOGAL: http://sli.uvigo.es/corrector/

DICIONARIO RAG: https://academia.gal/dicionario

PORTAL DAS PALABRAS: https://portaldaspalabras.gal/ (tamén ten un buscador de sinónimos)

DIGALEGO: https://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php

 

 

53 visitas
drupal_8

 

Procedo a explicar o procedemento para engadir CSS en Drupal 8 co tema bootstrap, pero entendo que se fai de maneira análoga con calquera outro tema:

Accedemos á carpeta do tema, neste caso bootstrap

cd /var/www/html/drupal/web/themes/bootstrap

Editamos o seguinte fichiero:

nano bootstrap.info.yml

Na sección libraries, engadimos o nome da nosa librería personalizada, que no paso seguinte editaremos (bootstrap.libraries.yml). No meu caso engado a librería bootstrap/martin

libraries:
 - 'bootstrap/theme'
 - bootstrap/martin

Editamos seguidamente o ficheiro das librerías:

nano bootstrap.libraries.yml

E creamos unha sección ao final do ficheiro. No meu caso chameille martin

martin:
 version: VERSION
 css:
  base:
    css/base/atio.css: {}


E por último teño que crear o ficheiro atio.css en ruta /drupal/themes/bootstrap/css/base/atio.css. E neste css engado as regras CSS desexadas.

Pero, falta un paso importante. Deberemos de ir a Configuración. Neste apartado, e concretamente en Rendemento debemo de valeirar a caché, para que se cargue o novo ficheiro CSS

CSS NUN DRUPAL MULTISITE

No caso dun Drupal multisite, antes de nada deberemos de facer unha copia do tema no site correspondente

cd /var/www/html/drupal/web/themes/

cp -rp bootstrap /var/www/html/drupal/sites/blog/themes

E tal e como expliquei desde o principio, seguir os mesmos pasos, pero iso si, coa nova ruta específica para o site correspondente, neste caso blog (/var/www/html/drupal/sites/blog/themes)

CSS EXTERNO

Se desexamos ter un ficheiro CSS externo, que nos poida servir para varios sitios con Drupal, cambiamos na librería bootstrap.libraries.yml

martin:
 version: VERSION
 css:
  base:
   https://atio.es/pub/blog_atio.css: { type: external, minified: true}

 

 

71 visitas

Non é novidade de que os mapas mentais constitúen unha valiosa ferramenta para memorizar moita información. Para min a razón é sinxela. A nosa menta desenvólvese mellor con imaxes que con información desenlazada. Nós a unha imaxe podemos darlle moita información e polo tanto o a facilidade para integrala é maior. Forma parte dos recursos do inconsciente, tan grande como a biblioteca de Alexandría.

Logotipo FreeMind

Deixo un sinxelo manual dun programa chamado FreeMind. Para instalalo executamos a seguinte instrución desde o terminal, ou ben procuramos o seu nome desde o synaptic:

#apt install freemind

Tutorial:

https://blog.atio.es/sites/blog/files/freemind/FreeMind.pdf

Exemplo:

http://atio.es/freemind/freemind.zip

 

28 visitas

1. OS FICHEIROS

http://atio.es/eva/sesion2/ficheiro.pdf

a. Engadir pdf: restas por descomposición

2. ENGADIR RECURSOS A UNHA PÁXINA

a. Engadir un vídeo de youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2vHtDF0D7PM

b. Descargar e descomprimir o seguinte mapa mental. Abrir con FreeMind. Exportal como imaxe png. Engadir a imaxe nunha páxina

   http://atio.es/freemind/freemind.zip

c. Google Maps

3. OS PAQUETES SCORM

http://atio.es/eva/sesion3/scorm.pdf

a. Educarex: https://constructor.educarex.es/inicio.html

b. Procomún: http://procomun.educalab.es/es

4. COPIA DE SEGURIDADE E RESTAURACIÓN DA AULA

http://atio.es/eva/sesion5/copia_seguridade.pdf

5. CONFIGURACIÓN DA AVALIACIÓN.

  http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/cualificacion.pdf

   Práctica.

   a. Creación das categorías de avaliación  (ponteración 60%)

   b. Creación das subcategorías: exames, probas de avaliación continua (ponderación 40%)

   c. Caderno (ponderación 10%)

   d. Engadir notas desde informe de avaliación

   e. Visualización das notas polo alumno.

6. VISUALIZACIÓN DO INFORME E INTERPRETACIÓN DA AVALIACIÓN DUNHA UNIDADE DE NETEX 

   http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/avaliacion_netex.pdf

 

10 visitas

Galiza, unha das poucas comunidades na que os seus docentes ensinan en GNU/Linux. Un orgullo contar cunha comunidade de docentes que miran ao futuro, a aquilo polo que apostan as universidades, os grandes centros de investigación, as grandes tecnolóxicas, os programadores. Será a tecnoloxía dos nodos de Internet das cousas, que hoxe tan só podemos albiscar a través dunha fenda. Foi un reto, unha aposta decidida dos ensinantes en prol da liberdade e a modernización tecnolóxica. Chegou deste xeito o concepto de software libre ás aula, que vai moito máis aló das características dunha licenza, configurando unha forma de ser, a de dar sen pedir nada a cambio, a de compartir, a do respecto pola propiedade intelectual, a da defensa das linguas minoritarias. Tantas cousas!

logotipo Tux

 

28 visitas
icono documentos pdf

 

En ocasións desexamos mudar un documento pdf a odt. En ocasións para facer un copia-pega e deste xeito non ter que escribir novamente toda esa sección que nos interesa.

Abrimos o emulador do terminal. E dirixímonos á ruta na cal teñamos descargado o pdf.

cd /home/usuario/Descargas

soffice --infilter="writer_pdf_import" --convert-to odt ficheiro.pdf

Se o que desexamos é acadar o ficheiro fonte dunha presentación Impress a partir do pdf, aplicamos o seguinte código:

soffice --infilter="impress_pdf_import" --convert-to odp Agueiro18_Alumno_comparte_traballo.pdf

Unha vez que teñamos no formato desexado xa os podemos modificar ao noso gusto. Debes de lembrar que co programa pdfMod, podes eliminarlle follas ao pdf, ou ben engadirllas. Tamén pode se de utilidade cando o documento a converter é demasiado pesado para o noso equipo.

 

30 visitas
cups

En ocasións, cando procuramos unha impresora ou fotocopiadora coa ferramenta cups (http://localhost:631), a aplicación atópao correctamente, sen embargo en connection o asígnalle lpd://KMA30E9F/ por exemplo. Sen embargo probamos a imprimir algo e a impresora non funciona.

A solución pasa por cambiar ese enderezo lpd://KMA30E9F/ por socket://10.42.68.241, é dicir socket e a ip da impresora. Cups non permite facer este cambio. Antes podíase ir a aplicación Printing ubicada en sistema, e ao pinchar en propiedades da impresora (botón dereito do rato), e modificar este parámetro. Sen embargo nas últimas versións de debian deixou de funcionar. Se borramos a impresora e a volvemos a engadir, serviranos para actualizar a ip, sen embargo non solucionamos o cambio de lpd a socket

Entón para cambiar isto debemos de editar o seguinte ficheiro:

#nano /etc/cups/printers.conf

Reiniciamos o servizo cups

#service cups restart

Se entramos novamente en cups, veremos que xa está modificada a dirección ip da impresora.

 

Subscribe to