Nas novas versións do navegador Firefox por defecto sempre corta os contidos Firefox, independentemente que teñamos actualzado o plugin de Flash (Shockwave Flash).

1. Se corta os contidos flash, pero temos o plugin flash actualizado

a. Clic en Abrir menu

abrir menu

b. Clic en complementos

complementos

c. Clic en Engadidos

d. Escollemos a opción Shockwave Flash e clic en Preferencias

e. Desmarcamos o check de Block dangerous and intrusive Flash content

f. Clic en Engadidos novamente e seleccionamos "Activar sempre"

 

2. Sen embargo cando estamos traballando cun equipo cunha versión de flash obsoleta, o propio Firefox non nos permite escoller a opción "Activar sempre". Aparece difuminada. E ademais aparece un aviso en cor vermella que nos alerta co seguinte aviso:

O normal é que actualizáramos á ultima versión de Firefox, pero só o poderemos facer no caso de que sexamos administradores do sistema operativo. Na seguinte nova, está explicado como anovar o plugin flash

https://blog.atio.es/node/133

 

Pero no caso no que non sexamos administradores do equipo e se confiamos plenamente nos contidos flash que vaiamos abrir, podemos desactivar o aviso anterior.

a. Na barra de direccións imos á seguinte dirección:

about:config

E aceptamos o aviso de risco!

b. No buscador procuramos: extensions.blocklist.enabled

c. Dobre clic na liña de configuración de extensions.blocklist.enabled, pasando o valor a false

d. Procuramos: http_https_only

E tamén configuramos Value con false (por defecto está en true)

e. Se nos diriximos novamente a fiestra de configuración de complementos, veremos que xa desaparece o aviso, e permite escoller a opción "Activar Sempre"

E ao abrir un contido flash xa podemos visualizalo correctamente.

 

 

A Xunta, a través do Plan do Litoral Galego, ofrécenos un conxunto impresionante de fotografías co litoral galego con licenza Creative Commons.

Para visualizalas, tan só debes de descarga o seguinte ficheiro, e seguidamente abrilo co Google Earth:

Descargar: fotos oblicuas - Plan do Litoral

E clic en Ver Foto 1952

Xa na imaxe, se pinchamos co botón dereito do rato e escollemos a opción "open image", abrirase o explorador coa imaxe, que podemos descargar:

 

Fai anos, dominar o inglés era un plus, unha vantaxe. Na actualidade, non dominalo ten bastantes consecuencias, pois quedas fóra de xogo, non contas. Moitas entrevistas de traballo xa son en inglés e a nivel universitario, algunhas aulas impártense nesta lingua. Aprendelo só estudando non é sinxelo. Como mellor se aprende é se hai unha emoción asociada!

Na zona de Cee (A Coruña), contamos cunha escola na natureza que organiza campamentos de inmersión lingüística con rapaces ingleses e galegos. Aproveitan, como non, para pasalo en grande: excursións, cursos de surf, vida de campamento...e como non, inglés!.

Na web da escola dispoñedes de toda a información, e ademais podedes visualizar o tipo de actividades que realizan:

https://www.4elementsgalicia.com

Campamentos de verán:

https://www.4elementsgalicia.com/upcoming-camps-2019

 

 

En determinadas versións de Ubuntu e Mint deixan de ter acceso ao EVA. Se modificamos manualmente o ficheiro /etc/resolv.conf, e substituimos o nameserver de 127.0.0.53 por 10.180.188.75, e recargando a conexión de rede, coa seguinte instrución, o navegador abre correctamente a páxina do EVA https://eva.edu.xunta.es

./etc/init.d/networking restart

Sen embargo ao reiniciar deixaremos de ter acceso ao EVA, pois o systemd recarga a configuración do resolv.conf ao seu valor por defecto 127.0.0.53. Vexamos como podes configurar a conexión e facer persistentes os cambios:

1. Modificar /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml.

Fai unha copia do ficheiro antes de modificar nada:

cp /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml.old

Fai un copia e pega. Debes de respectar os tabuladores. Se non están correctamente introducidos non daranos fallos ao aplicar os cambios con netplan apply.

Antes de editar debes de coñecer o nome da tarxeta de rede. Podes facelo con ipconfig -a ou con ip link show, e seguidamente debes de saber cal é a ip do teu equipo. Neste exemplo, engado a ip dun centro con dos rangos de IP

No meu caso, o nome da interface é: enp0s3

IP. 10.62.1651.211

Máscara de subrede: 255.255.254.0 (poño 23). Nun centro cun só rango, a máscara sería 255.255.255.0 (poñeríamos 24)

Porta de enlace (gateway 10.62.164.1)
DNS: 10.180.188.75

nano /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml 

(repito, mantén os decimais, e fíxate que o nome da interface sexa o correcto, e por suposto os datos de configuración da rede: ip, broadcast, dns, etc)

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [10.62.165.211/23, ]
      gateway4:  10.62.164.1
      nameservers:
              addresses: [10.180.188.75]

 

2. Executamos a orde

netplan apply

 

3. Comprobamos que a  nova dns aparece aqui:

cat /run/systemd/resolve/resolv.conf

O sistema imprime a nova dns que configuramos no paso 1: 10.180.188.75

 

4. Agora debemos de crear unha ligazón de  /run/systemd/resolve/resolv.conf a /etc/resolv.conf.

sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf

 

5. Reiniciamos e comprobamos que temos acceso ao EVA. Se visualizas o contido do dicheiro /etc/resolv.conf, observarás que agora xa mantén o novo servidor de forma permanente.

cat /etc/resolv.conf

 

 

RECURSOS PARA O ENCERADO DIXITAL

 

 

GUÍA RÁPIDA ACTIVINSPIRE

PRÁCTICAS ACTIVINSPIRE

Instalación de ActiveInspire en Debian

Instalación de ActiveInspire no Microsoft Windows

     Driver Windows 64

     Driver Windows 32

Paquetes de recursos ActiveInspire

Ligazóns:

     Promethean Planet

     Manual básico

     Manual avanzado

GUÍA RÁPIDA SMART NOTEBOOK

Instalación de Smart Notebook 11 na maqueta Abalar Libre 32 bits

Contidos Flash en Notebook 11 en Linux

Descarga Smart Notebook 11.4 Windows

Notebook express (versión online)

Smart Exchange

PRÁCTICAS NOTEBOOK

GUÍA RÁPIDA IQBOARD

Descargar drivers

O software débese solitcitar a IQBoard soporte@iqboard.com.es, indicando o número de serie do encerado e o sistemas operativo empregado.

Manual IQBoard Windows

Manual IQBoard Linux

Pizarra dixital online

Comunidade IQBoard

 

 

GUÍA RÁPIDA MULTICLASS BOOK

Descargar Multiclass Book Debian 32 bits

Descargar Multiclass Book Debian 64 bits

Descargar Multiclass Book Windows

O son nos EDI Multiclass con Debian

 

 

GUÍA RÁPIDA OPENBOARD

1. Instalación do software. Aclaración drivers

Descargar OpenBoard

Descargar OpenSankoré (proxecto discontinuado)

2. Os modos de traballo en Opensankoré - OpenBoard

a. Encerado

Lápices

Figuras

Textos

Ligazóns

b. Escritorio

Descargar: fotos oblicuas - Plan do Litoral

Abrir con Google Earth

Exemplo de traballo colaborativo: As fontes de Cee - CEIP Eugenio López

c. Web

Cambiar páxina por defecto ao abrilo navegador a google imaxes: https://www.google.es/imghp?hl=es

Procurar imaxe Chernobyl. Capturar pantalla.

3. Diapositivas. Crear, eliminar e ordenar.

4. Gardar, exportar, importar, creación de cartafoles e novos documentos.

5. Inserir imaxes

a. Descargar imaxe dun banco de imaxes gratuítas e inserila á presentación: https://unsplash.com/

b. Descargar imaxe dun mapa mental. http://atio.es/fi/distros.png

c. Usar mapa da galería de imaxes do OpenSankoré

d. Inserir imaxe desde galería e configurala como imaxe de fondo.

6. Ficheiros Flash

a. Desde a biblioteca. Matemáticas. Transportador

b. Desde ficheiro: http://atio.es/fi/flash.swf 

7. Ligazóns desde textos e desde imaxes

8. Aplicacións integradas: calculadora, unidades matematicas, compás

a. Debuxar unha bisectriz

b. Medir coa regra e transportador

b.Inserir vídeo con código html

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
    .video-responsive {
        height: 0;
        overflow: hidden;
        padding-bottom: 56.25%;
        padding-top: 30px;
        position: relative;
    }
    .video-responsive iframe, .video-responsive object, .video-responsive embed {
        height: 91%;
        left: 0;
        position: absolute;
        top: 0;
        width: 100%;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="video-responsive">
        <iframe src="https://www.youtube.com/embed/9aksj92T41Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
    </div>
</body>
</html>

c. Representación dunha función

d. Regretas Cuisenaire

9.Crear axenda ou tema. Exportala como pdf. Subila a Moodle

https://www.edu.xunta.gal/centros/curso8

10. Descargar un vídeo de youtube e inserirlo nunha presentación

https://www.youtube.com/watch?v=HTYrYVjaeIA&feature=share

 

En ocasións o sistema operativo Debian perde conexión co hub-usb do encerado e en consecuencia deixa de escoitarse o son. Vexamos como amañalo!

MANUAL

 

AULA VIRTUAL

 

0. Presentación

 

1. Xeneralidades formación dixital

 

2.Configuración do perfil

    Avatar profesor: https://pixabay.com/en/professor-class-1497580/

    Avatar profesora: https://pixabay.com/en/teacher-bookworm-glasses-professor-359311/

 

3. Matricular ao alumnado na materia

    Alumno: Alumno Formación

 

4. Editar resumo. Engadir unha imaxe da materia

    Imaxe: http://www.edu.xunta.gal/centros/cepramonartaza/system/files/images/cabeceiro_artaza.png

    Tamaño: ancho 100% - Espazo vertical 20px

 

5. O foro de novas como sistema de anuncios. Taboleiro

     a. Mudar o nome a Taboleiro

     a. Programación didáctica: http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/node/662

    

6. Foro

     a. Crear unha entrada para que os alumnos se presenten: nome, domicilio, hobbies, etc

     b. Accede coa conta de de alumno e fai unha presentación.

 

7. Edición de contidos. Engadir recursos

     Tema 1

     a. Recurso URL. Ligazón ao blog de aula

         https://atio.es

         Apariencia - Presentar: abrir

     b. Recurso etiqueta. Inserir hiperligazón.

         https://calcme.com/a

      Tema2

     c. Recurso páxina. Embeber un vídeo de youtube.

         https://www.youtube.com/watch?v=NY9UrvKS4ug

      Tema 3

     d. Recurso ficheiro. Presentación a pdf

        Descargar presentación: http://atio.es/fi/smart.odp

        Converter en pdf. Subila á aula

        Apariencia- Presentar: incrustado

     e. Recurso ficheiro. Exercicios resoltos

         Descargar boletín exercicios 

 

7. Ocultar, destacar ou mover o tema

 

8. O calendario. Programación das actividades

   http://www.atio.es/eva/sesion1/o_calendario.pdf

  Práctica: Creación dun evento Exame nunha data concreta.

  Aviso aos pais desde espazo Abalar (https://www.edu.xunta.es/abalar/)

  Creación dun evento que se repite tódalas semanas (entrega proba de avaliación continua).

 

8. As tarefas

TITORIAL TAREFAS

TAREFA_PDF

TAREFA_LECTURA

TAREFA_INVESTIGACIÓN

TAREFA_PRESENTACIÓN

TAREFA_FREEMIND

 

9._COPIA DE SEGURIDADE

Subscribe to