38 visitas

1. Ver unha imaxe a tamaño máis grande cando pinchamos nela empregando lightbox

a. Descargamos unha imaxe das que atopamos na seguinte ligazón

http://atio.es/pub/galeria/

Por exemplo esta:

 

b. Co Gimp escalámola a un tamaño máis pequeno, por exemplo a 250*167px

 

c. Creamos unha nova publicación tipo páxina

d. Creamos un cartafol co módulo mkdir

e. Subimos das dúas fotos ao cartafol, pero só inserimos a máis pequena na publicación.

f. Selecionamola e creamos un hipervínculo a foto máis grande

g. Editamos o código, pinchando en Desactivar texto enriquecido, e veremos algo así:

<p><a href="/centros/ceipvirxedabarca/system/files/u33/foto1.jpg"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/centros/ceipvirxedabarca/system/files/u33/foto1_p.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a></p>

h. Dentro de <a href....    engadimos rel="lightbox"

<p><a href="/centros/ceipvirxedabarca/system/files/u33/foto1.jpg" rel="lightbox"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/centros/ceipvirxedabarca/system/files/u33/foto1_p.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a></p>

 

2. Publicar un vídeo propio. Empregaremos o seguinte vídeo, por exemplo:

https://atio.es/fi/video.mp4

a. Antes de nada sacamos unha captura de pantalla do vídeo, que será o poster.

b. Descargamos o vídeo

c. Creamos un páxina

d. En fichieros adxuntos subimos o ficheiro de vídeo e o poster

e. Introcimos o código. Podemos empregar de modelo o seguinte, aínda que teremos que personalizar o scr tanto do poster como do vídeo

 

<div style="text-align:center;">

<video controls="controls" autostart="0" preload="none" poster="http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplabartapose/system/files/poesia_15.png">

<source src="http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplabartapose/system/files/VID-20210519-WA0015.mp4" type="video/mp4" />

O teu navegador non soporta este vídeo.

</video>

 </div>

Con esto teremos un vídeo que non só non se autoreproduce, senón que ademais non comeza a descargar de forma automática ao acceder á páxina web, con conseguinte aforro de datos dos usuarios da páxina

 

3. Engadir mapas de Google maps

Experiencia do ceip Eugenio López: https://colexioeugeniolopezcee.blogspot.com/2019/05/fontes-e-lavadoiros-de-cee.html

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=19TiuzAHNSm3v8gVS5AOB0NZLE_zNKF1z" width="640" height="480"></iframe>

4. Inserir presentación Genially

Genially é unha aplicación web que permite crear de maneira moi intuitiva moitos tipos de contidos. Moi interesante a gamificación. Vexamos un exemplo:

https://view.genial.ly/5ea484238cfd990d7d83c2bc/game-ahora-caigo-sumas-y-restas

Pinchamos en compartir:

E copiamos o código do iframe situado no insert

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe frameborder="0" width="1200px" height="675px" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/5ea484238cfd990d7d83c2bc" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div>

 

5. Visualizar os contidos dunha páxina amiga.

a. Creamos unha páxina

b. Pinchamos en "Desactivar texto enriquecido" e pegamos por exemplo o seguinte código:

<div id="result">
</div>
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$( "#result" ).load( "https://www.edu.xunta.gal/centros/cracoristancosantacomba/node/277 #node-277" );
</script>

 

7 visitas

Lingua Castelá. Uns cantos libros en pdf

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/indice.html

 

Xeografía e Historia: Mapas: google maps

https://artsandculture.google.com/ 

https://artsandculture.google.com/partner/natural-history-museum

 

Matemáticas: Un exemplo con JavaScript, para o estudio dos números enteiros

function resta(a,b){

return (a-b)
}

console.log(resta(2-4))

 

Matemáticas e debuxo técnico: Geogebra

http://espazoweb.com/dtxd/?p=456

 

Traballo por proxectos con Alberto Sacido (Linguas)

https://www.youtube.com/watch?v=KM---xILPAM

 

Bioloxía e Educación Física. Estudio do corpo humano.

biodigital.com

 

Lingua inglesa. Comentario dun vídeo de Regina Pessoa

https://www.youtube.com/watch?v=-HDaoOEUhDI

 

Linguas, valores. Talía Teatro

https://youtu.be/BBCMFmpmYVQ?t=635

 

Bioloxía e Tecnoloxía. Greenpeace

https://www.youtube.com/watch?v=1Rf7iQY9Gcg

 

6 visitas

A moitos docentes gústanos que a aula virtual teña unha certa apariencia cunha páxina web. Para isto empregamos moito o recurso etiqueta.

Sen embargo, esta disposición tamén presenta un problema. Ao incrementar os contidos, resulta bastante pesado o desprazamento ao longo da aula virtual, empregndo a roda do rato. Unha maneira de solventalo é creando sección colapsables, é dicir, que por defecto aparezan minimizadas e ao clicar nun botón que se expandan:

Para crear isto, pegamos o seguinte código como código html e introducimos os textos, vídeos, etc substitíndo o texto "Engadir contido aquí" polos contidos desexados, pero mantendo o resto do código.

 

<div id="nova">
      <i style="cursor: pointer;" class="fa fa-bars fa-2x amosar" id="amosar" aria-hidden="true"
        onclick="let texto = this.parentElement.parentElement.getElementsByClassName('contido')[0]; mostra_oculta(texto);"></i>
      <div class="contido">
        Engadir contido aquí

      </div>  
</div>

 <script>
 function mostra_oculta(texto){
  texto.style.display = (texto.style.display == 'none') ? 'block' : 'none';
  texto.style.border= "0px solid #cccccc";
  texto.style.padding= "10px";
 }

 window.onload = function(){
  var textos = document.querySelectorAll(".contido");
  for (var i=0; i<textos.length; i++){
    textos[i].style.display = 'none';
  }
 }

 </script>
25 visitas

Tanto en Webs Dinámicas como en Edixgal dispoñemos dun conxunto de tarefas chamadas H5P.

https://www.edu.xunta.gal/centros/zonapontevedrad6/aulavirtual/course/view.php?id=82

 

1. Como empregar as tarefas H5P

2.. Neste exemplo escollemos a tarefa Audio Recorder. Engadimos o título

3. E con isto, os alumno terán un botón para gravar a súa voz, aínda que de momento terán que empregar Chromiun

4. Sen embargo, é moi posible que esta mesma tarefa o docente queira empregala en distintas unidades didácticas. Para isto debe de incrustala dentro dunha etiqueta ou ben dunha páxina web, empregando a seguinte orde e engadindo o título da tarefa, respectando maiúsculas e minúsculas:

Polo tanto, creamos  unha etiqueta ou ben unha nova  páxina e engadimos o seguinte texto de forma directa (non a través de código html):

{h5p:Resumo}

E desta maneira dispoñemos desta actividade onde desexemos e as veces que precisemos, ben dentro dunha etiqueta ou no medio duns apuntes creados nunha páxina.

65 visitas

1. As copias de seguridade

 

2. A avaliación

a. Comparativa da avaliación no Moodle de Webs Dinámicas e no EVA E-Dixgal

b. Resumo da avaliación no EVA

 

3. A mensaxería

Coa LOPD queda restrixindo empregar aplicacións de mensaxería e o  uso de correo electrónico para menores de 14 anos. Polo que nons e pode empregar aplicacións como whatsapp, Telegram, etc. para o envío de avisos aos alumnos. ¿Pero son imprescindibles?. A resposta é que non. No entorno Moodle dispoñemos do necesario para comunicarnos co alumnado sen saír do mesmo. Unha das opcións é a mensaxería.

i. Cómo enviarlle unha mensaxe a un alumno ou a todos os participantes da clase?

A forma máis cómoda para o envío dunha mensaxe a un conxunto de alumnos sexa pinchar no botón de Participantes na columna da esquerda

Seleccionamos o alumno ou alumnos aos que desexamos enviarlle unha mensaxe:

 

E como reciben os alumnos a mensaxe?

E ao pinchar

ii. E os alumnos poden enviarse mensaxes entre si?

Efectivamente. Poden pinchar no botón da mensaxería, aparece a venta na anterior e escollemos "Nova mensaxe"

Á esquerda na caixa de "Busca un usuario ou curso", o alumnado insire o nome do alumno ou alumna que procura. Neste exemplo introducimos o código do curso, e no EVA podería introducir o nome do centro educativo

E na parte inferior introduce a mensaxe a enviar:

iii. Como un alumno pode bloquear a outro para que non poida enviarlle mensaxes?

É posible que un alumno facedo gala do seu humor profesional, moleste aos seus compeñeiros. Para iso o alumnado ten posibilidade de bloquealo, e deste xeito non poderá enviar correos  molestos.

Para iso o alumno que está sendo molestado accede á mensaxería:

Clic en Nova mensaxe e procura o usuario creador da discordia. Seguidamente pincha no nome do alumno

E aparecen tres opcións. Neste caso escollerá a opción Bloquear o contacto:

Comprobemos agora se o alumno5 pode enviarlle unha mensaxe ao alumno1. Logeámonos como alumno5. Accedemos á mensaxería, procuramos o alumno 1 e enviámoslle unha mensaxe e o sistema imprime en pantalla un aviso:

 

4. Os foros. Subscrición.

A subscrición é un sistema mediante o cal un usuario da aula recibe un aviso con cada nova que se publique. Moodle crea por defecto un foro de novas, que como vimos na primeria sesión, funciona como un taboleiro. O foro de novas ten a particularidade que a subscrición é forzada, o que significa que o alumnado recibe o aviso da publicación do profesor e non pode eliminar a subscrición.

Ademais, se o alumno ten máis de 14 anos e ten engadido no seu perfil unha conta de correo electrónico (isto faise desde a área de administración á hora de matricular os alumnos), recibe un correo electrónico.

 

Sen embargo o docente pode engadir outro foro, por exemplo un foro de dúbidas, na que pode configurar a subscrición como forzada, voluntaria, activada por defecto pero coa posibilidade de desactivala.

 

5. O calendario

Xunto co Foro de novas, o calendario é un elemento moi importante nunha aula virtual xa que axuda ao alumnado a organizarse. E, por suposto, constitúe un elemento moi útil para aqueles pais que axudan aos seus fillos nas tarefas e na organización do tempo de lecer.

i. Creación dun evento exame

O docente debe de escoller o mes no que queira engadir o evento e clic enriba

Aparece o calendario a maior tamaño e o docente pincha no día desexado, ou ben no botón Novo evento. E seguidamente para visualizar todas as opcións debe de pinchar en Amosar máis

E deste xeito podemos visualizar todas as opcións:

E deste xeito, apareceralle ao alumno o envento no seu calendario. Ao pasar co rato por enriba do evento, ou ao clicar nel, aparece un cadro informativo.

No caso de que o docente queira programar unha práctica que se publica o luns 1 de febreiro e os alumnos deben de entregala o venres día 5:

E o alumno visualizaría o calendario do seguinte xeito:

ii. No caso que queiramos programar un evento que se repita varias ao longo das semanas, simplemente engadimos o número de repeticións en "Repetir semanalmente creando xuntos". Esta opción o docente pode escollela para programar a entrega de probas de avaliación continua ou prácticas. Imaxinemos que todos os luns do mes de febreiro o docente publica unha práctica e os alumnos deben de entregala os venres a través da tarefa correspondente:

 

6. Libros dixitais Editorial Netex

        

 
 

i. Vincular unidades. Cando traballamos nun centro de liña 2 ou máis, con Netex podemos vincular as unidades, de maneira que os cambios que fagamos nun dos curos reflíctesen nos demais. En primeiro lugar inserimos un libro no primeiro dos cursos. E seguidamente ao meter o mesmo libro no seguinte grupo podemos engadir directamente o libro que temos no primeiro grupo e vinculalo.

 

 

Ao abrir a unidade didáctica en calquera dos cursos observamos o seguinte aviso:

 

ii. Control da Aula: https://www.youtube.com/watch?v=JzQfjYSu4cQ

Os libros de Netex-Smart presentan varias utilidades para o control da aula, que aparecen ao premer o botón dereito do rato.

a. A primeira delas é o "Diríxite aquí". Ao clicar o docente neste botón e seguidamente pinchar nun lugar determinado, os nenos visualizarán o seu libro dixital o mesmo apartado

b. A segunda opción é "Bloquear pantalla". Cando un docente preme nesta opción, o alumno non pode saír da unidade na que se atopa o profesor, e se este cambia cambia de apartado no tema, automaticamente tamén se lle cambia ao alumno.

c. Bloquear alumnado é unha utilidade que ten o docente para que o alumno non poda interactuar co libro nun momento dado para pretar atención a unha explicación xeral da aula.

 

iii. Opcións básicas: https://www.youtube.com/watch?v=kXWvKfHAAP0

iv. Modo edición:https://www.youtube.com/watch?v=tlLmDJ2J220&list=TLPQMjgwMTIwMjHbfmynZDlARQ&index=2

v. Xestión do alumnado: https://www.youtube.com/watch?v=PBFc8mwqngc

vi. O caderno de notas: https://www.youtube.com/watch?v=wBkyebOfU7Y

 

 

7. Libros da Editorial Planeta

EDITORIAL PLANETA


 

8. Creación de grupos

Cando un docente ten varios grupos dun mesmo curso, por exemplo Matemáticas 1ºA, 1ºB, 1ºC e 1ºD, desde Sistemas e en base á información recollida en Xade, crearánselle 4 cursos diferentes, un para cada grupo de alumnos. Sen embargo, resultaralle ao docente moi laborioso manter os contidos, recursos e tarefas dos 4 cursos. Para simplificar este proceso, pódese crear un curso de maneira manual, matricular aos alumnos dos 4 grupos neste curso e finalmente dentro dentes curso Moodle, crear os 4 grupos.

i. Edición do curso

Na configuración do curso, o profesor debe de activar os grupos

ii. Creación dos grupos

Inserir o nome dos diferentes grupos

Engádense os participantes da aula que formarán cada grupo

iii. Creación dos agrupamentos

O profesor debe de crear tantos agrupamentos como grupos. Pode empregar o mesmo nome para os agrupamentos que para os grupos. E engade participantes a cada un dos grupos

E engade en cada agrupamento os membros de cada grupo

iv. Creación dunha tarefa e deixala visible só para o agrupamento que interese. Os usuario de outro grupo non visualizan a tarefa.

Para entender o procedemento, o profesor crea dúas tarefas, unha para o agrupamento Segundo A e outra para o agrupamentos Segundo B, coas características que desexe. E no apartado de Configuración común do módulo, debe de restrixir o acceso á tarefa ao agrupamento que lle corresponda. Neste exemplo, creamos unha tarefa para o Agrupamento A e desexamos que a tarefa quede restrixinda para os alumnos de Segundo A e ademais non será siquera visible para os do grupo B

E seguidamente ir ao apartado Restrinxir acceso

E seguidamente creariamos outra tarefa para o agrupamento Segundo B, repetindo o proceso.

Deste xeito, os alumnos do segundo A visualizarían a tarefa destinada a eles e non as tarefas destinadas ao grupo segundo B.

36 visitas

Agueiro é  unha ferramenta poderosa para empregala en traballos por proxectos ou metodoloxías activas. E isto, en boa medida é grazas á posibilidade de crear grupos. Un docente (perfil de xestor dentro dunha comunidade), pode crear tantos grupos como desexe: grupos operativos de 3 alumno para traballar en proxectos, grupos-aula, Clube de lectura, etc.

Ademais poden crear grupos que conecte os alumnos de dous centros diferentes. Para facer isto un profesor dun dos centros crea o grupo e polo tanto convértese automaticamente en administrador do grupo. Este docente matricula aos seus alumnos e tamén un profesor doutro centro. A este último asígnalle o rol de administrador dentro do grupo, e con este privilexio, o segundo profesor pode matricular aos seus alumnos. Neste caso estase creando un grupo con alumnado e profesorado de dous centros diferentes.

E incluso se poden crear grupos abertos no que calquera pode participar. Por exemplo poderíase crear unha comunidade de estudantes e docentes interesados polo software libre. Nese grupo podería publicar novas relacionadas coa temática, debater nos foros e compartir ficheiros.

Vexamos como se pode crear un grupo:

1. Clic en "Os meus grupos"

2. clic en Crear un grupo. Neste exemplo crearemos un grupo operativo para 4 alumnos no que van a documentar un traballo por proxectos.

3. Indicamos o nome do grupo

4. O tipo de grupo será pechado e controlado polo administrador do grupo (o docente). Poderiamos deixar a configuración dos axustes da seguinte maneira.

5. O primeiro que debe de facer o docente é asignar os membros do grupo

E neste apartado dispoñemos de dúas opcións, enviar invitacións ou ben engadir moitos usuarios. No caso que estamos analizando, o docente empregaría a segunda opción, xa que forza aos alumnos a formar parte dun grupo

6. A partir deste momento os usuarios do grupo poden comezar a editar páxinas web, subir ficheiros, empregar os foros, etc. Para que todos os compoñentes dun grupo poidan publicar á vez deben de facelo en distintas entradas dun foro. Desta maneira, cada un dos alumnos centraríase na publicación dun apartado do proxecto.

a. Crear un blog

E dentro do blog poderían crear tantas entradas como elementos do proxecto técnico: memoria descriptiva, memoria construtiva, anexos, orzamento, planos, etc

 

b. Crear un cartafol para subir as fotos da maqueta e os vídeos

Pódese crear  un cartafol para o proxecto e uns subcartafoles para as imaxes e o vídeo

Quedando así:

E finalmente subirían as fotos ao cartafol imaxes e o vídeo 

c. Crear unha páxina ou colección. Neste caso é máis apropiado empregar unha colección.

E creamos as páxinas que conformarán o proxecto técnico. E en cada unha delas, introducirmos a entrada ou entradas de blog que consideremos:

 

E finalmente, despois de engadir as páxinas e crear a URL Secreta, o resultado pode quedar do seguinte xeito:
 

https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=365BnK9mWziIUPy1CZcR

 

Subscribe to