Programación

atio

 

PostgreSQL 10 e pgAdmin4 en Debian

postgresql

PostgreSQL

Dirixímonos á páxina de PostgreSQL

https://www.postgresql.org/

No apartado de descargas podemos obter un paquete compilado para varias distribucións: Red Hat, Debian, Ubuntu, etc. Descargamos a versión para Debian:

https://www.postgresql.org/download/linux/debian/

Eleximos a versión. No meu caso Stretch (9.x)

Creamos o fichero: /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

su root

touch /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

Editámolo e engadimos a seguinte liña:

mousepad /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ stretch-pgdg main

Importamos a clave do repositorio:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

Procedemos a instalar a versión 10

apt install postgresql-10

Debemos de configurar o contrasinal para o usuario postgres. Para iso abrimos o terminal e escribimos a seguinte instrución:

sudo -u postgres psql postgres

Aparecerá a seguinte liña

postgres=#

Despois da almofadiña, debemos de escribir o seguinte:

postgres-# \password postgres

E poñemos o contrasinal dúas veces

pgAdmin

pgAdmin4

Xa temos o servidor postgresql instalado. Se embargo agora debemos de instalar un cliente para interaccionar co servidor. Un deles é o pgAdmin 4

cd /tmp

git clone https://github.com/edwinspire/pgadmin4-deb-package.git

cd /pgadmin4-deb-package/

Creamos un paquete .deb do pgadmin

fakeroot dpkg -b pgadmin4-2.0/

Instalamos o paquete .deb

dpkg -i pgadmin4-2.0.deb

Teremos que executar a seguinte instrución para rexistarnos (correo e password)

sudo python /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pgadmin4/pgAdmin4.py

Unha vez instalado crease o seguinte servizo: /etc/systemd/system/pgadmin4.service

systemctl enable pgadmin4

systemctl start pgadmin4


Comprobamos que funciona correctamente no navegador:

http://127.0.0.1:5050

Instalar ATOM en Debian Jessie 32 bits

atom

Engadimos as seguintes fontes, desde root (su root)

add-apt-repository ppa:webupd8team/atom

Debemos de modificar o ficheiro webupd8team-atom-jessie.list

cd /etc/apt/sources.list.d

mousepad webupd8team-atom-jessie.list

Aparece a seguinte liña: deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/atom/ubuntu jessie main. Cambiamos jessie por trusty:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/atom/ubuntu trusty main

Gardamos e saimos do mousepad. Procedemos a actualizar as fontes:

apt-get update

Instalamos o atom con aptitude, para que arranxe automaticamente as dependencias:

aptitude install atom

Scratch 2.0 en debian jessie

scratch

Para iso o primeiro que debes de facer é desinstalar a versión 1.4, é que a tiveras instalada

su root

apt-get remove scratch

Continuamos agora coa instalación do Scratch 2.0

Creamos as seguintes ligazóns simbólicas

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/

Descargamos o Adobe Air desde a páxina web: http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRInstaller.bin

Dámoslle permisos de execución desde o terminal

chmod +x AdobeAIRInstaller.bin

E execútalo:

./AdobeAIRInstaller.bin

Seguidamente descargas o paquete de Scratch 2.0 desde o seguinte enderezo: https://scratch.mit.edu/scratchr2/static/sa/Scratch-448.air

E execútalo. E comeza a instalar. No medio do proceso vaiche pedir o contrasinal de root.