atio

 

Ocultar unha partición en Linux

 

hdd

 

En moitas ocasións non nos resulta de interese que aparezan algunhas particións na conta dun usuario. Por exemplo, se temos configurado un arranque dual, pode que non nos interese que desde o noso Linux se poidan abrir as carpetas de windows. Tamén, en ocasións o usuario con privilexios de root quere dispoñer dunha partición para copias de seguridade, pero que non poida acceder un usuario.

su root

cd /etc/udev/rules.d/

creamos o ficheiro 10-local.rules, no caso de que non exista.

touch 10-local.rules

Editamos o ficheiro e engadimos a partición que queiramos ocultar. Neste exemplo vou ocultar a sdb2

nano 10-local.rules

KERNEL=="sdb2", ENV{UDISKS_IGNORE}="1"

Reiniciamos. A partir deste momento un usuario sen dereitos de root non poderá nin ver nin acceder a dita partición.

Konica Minolta Bizhub c258 en Debian

konica

 

O primero que debemos de coñecer é a ip da impresora.

Seguidamente dirixímonos a páxina do fabricante e descargamos o ficheiro ppd do modelo Bizhub c258

https://www.konicaminolta.es/es/business-solutions/productos/oficina/impresoras-multifuncionales/sistemas-de-impresion-color/bizhub-c258/descargas.html

Descargamos o ficheiro: IT5PPDLinux_600020000MU.zip

Descomprimimolo: unzip IT5PPDLinux_600020000MU.zip

Entramos en cups: http://localhost:631

Instalamos impresora. Engadimos o ficheiro KOC658SX.ppd que atopamos na seguinte carpeta:

Accedemos á carpeta /IT5PPDLinux_600020000MU/Spanish/CUPS1.2#

Abrimos o xestor de impresoras (Inicio > Sistema > Print Settings), nas propiedades da impresora mudamos o enderezo lpd://KMA30E9F/print.... por socket://192.168.1.99, é dicir socket://ip_da_impresora

 

 

 

 

Fotocopiadora Canon IR 3025N en Debian

canon

 

Procedemento para a instalación da fotocopiadora Canon IR3025N, e tamén válido para moitos outros modelos Canon.

Accedemos á páxina do fabricante e escollemos a fotocopiadora:

https://www.canon.co.uk/support/products/imagerunner/

No caso da impresora Canon IR 3025n, empregaremos o seguinte enderezo

https://www.canon.co.uk/support/products/imagerunner/ir3025n.aspx?type=drivers&language=&os=Linux%20(32-bit)

Descargamos o ficheiro seguinte:

linux-UFRII-drv-v340-uken.tar.gz

Descomprimimos

tar zxf linux-UFRII-drv-v340-uken.tar.gz

No caso que o Debian sexa un 32 bits, entramos na carpeta seguinte:

linux-UFRII-drv-v340-uken/32-bit_Driver/Debian$

e se o noso sistema é 64 bits, na seguinte:

linux-UFRII-drv-v340-uken/32-bit_Driver/Debian$

Escalamos a root

su root (indicamos contrasinal)

Procedemos coa instalación de tódolos paquetes .deb

dpkg -i *.deb

Seguidamente dirixímonos a cups e procuramos o driver da impresora. Agora xa aparece para proceder coa súa instalación

http://localhost:631

 

 

Presentacións Xornadas para Coordinadores Edixgal

edixgal

 

Estas foron as presentacións que empreguei para presentar Edixgal aos coordinadores nas III Xornadas Edixgal no CAFI 2017. Deixoas por aquí por se resultan de interese.

Presentación

Que é EDIXGAL?

O EVA Dixital

O cliente offline

*Aclaración. Para que os ultra comecen a sincronizar co servidor de centro e deste xeito comecen a cargar no portátil os libros dixitais deberán de loguearse no cliente offline os rapaces, cos seus respectivos contrasinais.

 

 

Script para clonar unha partición con rsync

ssd

Pode resultar de interese dispoñer dunha copia de seguidade dunha partición ou dun cartafol. Coa axuda dos seguintes ficheiros, esta tarefa resultará doada:

Descargar backup.sh

Descargar rsync.awk

Tamén deberemos de instalar no sistema dúas utilidades, no caso de que non as teñamos xa instaladas:

rsync: apt-get install rsync

zenity: apt-get install zenity

O primeiro que debemos de facer é asignarlle permisos de execución a backup.sh. Seguidamente debemos de editar este ficheiro e debemos de personalizar dúas liñas:

#!/bin/bash
#Definimos nunha variable a unidade de destino dos datos
DESTINO=/run/media/usuario/DATOS/backupjessie64
#Definimos a variable START_TIME, que collerá a fecha.
START_TIME=$(/bin/date +%s)
NOME_CARPETA_BACKUP=$(/bin/date +%d-%m-%Y:%H:%M)
#creamos carpeta na cal montar a unidade sdd1, que é a unidade donde imos gardar a copia de seguridade de /home
install -d $DESTINO
#montamos a unidade sdd1 na carpeta /media/backup
mount /dev/sda1 $DESTINO

Finalmente executamos o script:

./backup.sh

rematou

 

Bloq num activo por defecto en XFCE

O primeiro que debemos facer é instalar

apt-get install numlockx

Seguidamente creamos un ficheiro chamado numlockx.desktop co seguinte contido:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=numbloqx
Comment=
Exec=numlockx
Icon=
Path=
Terminal=false
StartupNotify=false

Gardámolo na seguinte ruta: /etc/xdg/autostart/numbloqx.desktop

Reiniciamos e xa teremos o teclado numérico bloqueado por defecto

Información dos sistema no terminal

screenfetch

 

Debemos de instalar o paquete screenfetch

apt-get install screenfetch

Para visualizar a información no terminal de forma automática, debemos de engadir unha  liña ao final do ficheiro .bashrc, situado en /home/nomeusuario

if [ -f /usr/bin/screenfetch ]; then screenfetch; fi

Non debemos de esquecer de copiar o ficheiro .bashrc en /etc/skel se queremos que os novos usuarios creados desde este momento dispoñan desta mellora.

Reanudar unha copia por scp interrumpida

Editamos .bashrc co noso editor preferido

mousepad /root/.bashrc

Engadimos a seguinte liña:

alias rescp='rsync --size-only --partial --progress --stats --inplace'

Agora xa podemos recuperar unha copia interrumpida co scp, empregando a orde rescp en vez de scp

rescp snapshot-2017.iso root@servidor.es:/var/www/html

Instalar Firefox 55 nunha distribución con escritorio XFCE

Coa última versión de Firefox (v.55) obtemos unha mellora  moi importante no seu rendemento. Emprega varios núcleos do procesador de maneira simultánea, o que lle permite facer varios traballos en paralelo. O primeiro que debemos de facer é desinstalar a versión Firefox, que no meu caso é a Firefox-ESR. Podemos facelo co terminal, ou ben, e de maneira máis sinxela, co synaptic.

 

firefox55

 

1. Descargamos a última versión

Coa instrución no terminal uname -a, podemos comprobar cal é a arquitectura do noso sistema operativo.

Para 32 bits: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/55.0/linux-i686/gl/firefox-55.0.tar.bz2

Para 64 bits: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/55.0/linux-x86_64/gl/firefox-55.0.tar.bz2

2. Descomprimimos o ficheiro:

Dirixímonos ao cartafol de Descargas no explorador de ficheiros e descomprimimos premendo o botón dereito do rato ou ben, descomprimimos coa seguinte instrución:

tar xjf firefox-55.0.tar.bz2

3. Movemos a carpeta descomprimida firefox a /opt

sudo mv firefox /opt

4. Creamos unha ligazón simbólica ao anterior cartafol desde /usr/bin

sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox

Se tecleamos firefox no terminal, debería de abrirse a derradeira versión no navegador.

5. Modificamos o menú para agregar o novo software. Eu prefiro empregar para esta tarefa un software moi sinxeliño que se chama alacarte

sudo apt-get install alacarte

 

alacarte

 

6. Abrimos o programa indo a Menú de Aplicativos>Configuración>Menú Prinicipal. Engadimos un novo elemento ao apartado Internet

 

alacarte-firefox

 

A icona escollémola do cartafol /opt/firefox/browser/icons/mozicon128.png

En Name, Firefox

E en Command: firefox